DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MZE 520BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bilime ilişkin temel kavramları tanımak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavramak; nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek. Bilimsel disiplin içerisinde yapılan bir araştırmayı birtakım ölçütlere göre inceleyerek analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek ve bir problem üzerinde yoğunlaşarak özgün bir araştırma / makale / tez yazabilecek temel bilişsel duyuşsal ve devinişsel becerileri öğrencilere kazandırmak.
Ders İçeriği Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimsel araştırmanın temellerini açıklar
2Bilimsel araştırma yönteminin öneminin farkında olur
3Bilimsel yöntemin aşamalarını açıklar
4Bilimsel araştırma yöntemlerinde temel dönüşümleri (niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri) açıklar
5Alanıyla ilgili herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları değerlendirir
6Özgün bir araştırma problemi belirler
7Araştırma problemine uygun araştırma modelini seçer
8Uygun örnekleme tekniklerini kullanır
9Uygun veri toplama tekniğini seçer
10Veri toplama aracının özelliklerini inceler
11Verilerini hangi yolla analiz edebileceğini açıklar
12Bulgularını raporlaştırır
13Alıntı yapma kurallarını uygular
14Kaynakça oluşturur
15Araştırma ve araştırma planlarında bilimsel etiğe uygun davranmaya istekli olur

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01        
ÖK 02        
ÖK 03        
ÖK 04        
ÖK 05        
ÖK 06        
ÖK 07        
ÖK 08        
ÖK 09        
ÖK 10        
ÖK 11        
ÖK 12        
ÖK 13        
ÖK 14        
ÖK 15        
Ara Toplam        
Katkı00000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1UFUK YAĞCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MZE 520 Dersin Adı:  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR UFUK YAĞCI E-Posta :  uyagci@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri MSSF A0009,
Amaç : Bilime ilişkin temel kavramları tanımak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavramak; nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek. Bilimsel disiplin içerisinde yapılan bir araştırmayı birtakım ölçütlere göre inceleyerek analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek ve bir problem üzerinde yoğunlaşarak özgün bir araştırma / makale / tez yazabilecek temel bilişsel duyuşsal ve devinişsel becerileri öğrencilere kazandırmak.
İçerik : Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU