DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
RSE 558HEYKEL II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı “Heykel I” dersinin devamı niteliğinde olan bu derste heykel sanatının sınır tanımaz bir anlayışta teknik malzemelerini ve bu malzemeleri işleme ve kullanma yöntemleriyle ilgili bilgiler kazandırmak. Elde edilen bilgiler doğrultusunda uygulamalar yaparak öğrencilerin bu yöndeki deneysel bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişimini sağlamaktır. Bu anlayışla farklı teknik ve sanatsal yaklaşımlarla kendi özgün sanatsal anlatım biçimlerini oluşturmaları ve bu bağlamda özgün eser sunmaları amaçlanır. Diğer taftan, bir sanat eğitimci tavır içersinde heykel sanatının eğitim-öğretim yöntemlerine yönelik sorgulayan, tartışan ve saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilen tavır geliştirmeleri beklenmektedir.
Ders İçeriği Bu ders güncel heykel sanatçıları ve eserlerinin incelemesini ve biçem oluşturma çabalarıyla özgün eserler ortaya koyabilmeyi içerir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uluslar arası bilimsel-sanatsal etik ilkeler ile fikir ve sanat eserleri kanunun önemini bilir ve hukuki sorumluluğunu öğrenir. Özgün çalışmanın değerini ve önemini bilir.
2Heykel sanatında yaratma ve sanatsal yaratma süreçlerine dair bilgi sahibi olur ve yorumlama yapabilir.
3Heykelin tarihçesi ve gelişim süreci ile ilgili bilgiye sahip olur.
4Heykelin oluşum sürecini bilir. Heykelle ilgili farklı teknik ve sarf malzemelerinin bilgisine sahip olur ve kullanır.
5Heykel sanatına dair eleştiriler yapabilir.
6Kalıp alma ve döküm yapma bilgisine sahip olur ve uygulayabilir.
7Atölye ve atölye kurma bilgisine ve disiplinine sahip olur.
8Heykel yapabilir ve özgün kompozisyonlar geliştirebilir.
9Heykel sanatının kuramsal, eğitimsel alanlarına yönelik araştırma, sorgulama, tartışma yapabilir. Saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01 4 4   4 
ÖK 02 5  5 3 3
ÖK 03  5  3 5 
ÖK 045    3  5
ÖK 05 35  5  3
ÖK 065 12 4 34
ÖK 07  5  2  5
ÖK 083 5  3  4
ÖK 09 5    5  
Ara Toplam131721652081224
Katkı122112113

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU