DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
RSE 244ÇOCUKTA YARATICILIK VE GÖRSEL İFADE GELİŞİMİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sanat, eğitim, sanat eğitimi kavramları bağlamında saptanan sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak ortaya koymalarını sağlamak; bir birey olarak çocuğu tanıyıp tanımlayarak, onun bedensel, zihinsel, sosyal gelişim özelliklerini ve bu gelişim özellikleriyle ilişkili olan çocuk sanatı olarak da adlandırılan çocuğun görsel ifadesinin gelişimsel özelliklerinin öğrenilmesini sağlamak.
Ders İçeriği - Kültür, sanat, eğitim, sanat eğitimi, sanat eğitimi sorunsalı kavramları, -Sanat eğitimsel sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri, -Çocuk kavramı, çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal gelişimsel özellikleri ve bu gelişimlere bağlı ilk karalama deneyimlerinin ortaya çıktığı küçük yaşlardan yetişkinlik dönemine kadar görsel ifadenin gelişimsel özellikleri, -İki ve üç boyutlu çocuk çalışmalarının genel özellikleri, özgün çocuk çalışmalarından örnekler ve biçimsel analizleri, -Yanlış ve/veya eksik sanat eğitimi uygulamalarının çocuğun ve yetişkinin sanatsal çalışmalarına yansımaları, -Görsel algılama tipleri, -Çocuğun sanatsal çalışmalarının çocuğun eğitimdeki yeri ve önemi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sanat, kültür, eğitim, sanat eğitimi, yaratıcılık kavramları ve bu kavramlarla ilişkili yan kavram ve tanımlar hakkında sorgulama beceri ve bilgisine sahip olur.
2Sanat eğitimsel sorunlar ve nedenleri ile çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olur.
3Çocuğu bedensel, zihinsel, sosyal gelişimsel özellikleriyle tanımlayarak, bu gelişim süreciyle ilişkili olan görsel ifade gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
4Çocukların iki ya da üç boyutlu çalışmalarını biçim, renk konu ve içerik olarak değerlendirme bilgisine sahip olur.
5Çocukların yaratıcılığına zarar veren etkenleri bilir ve olumlu yönde yapılacak önermeler hakkında bilgi sahibi olur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01 4   5  5
ÖK 02435435  5
ÖK 0324545 5 5
ÖK 04 53 5 4 4
ÖK 055 4 54  3
Ara Toplam111617818149 22
Katkı233243204

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1SAFİ AVCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  RSE 244 Dersin Adı:  ÇOCUKTA YARATICILIK VE GÖRSEL İFADE GELİŞİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAFİ AVCI E-Posta :  safiavci@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT B0008,
Amaç : Sanat, eğitim, sanat eğitimi kavramları bağlamında saptanan sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak ortaya koymalarını sağlamak; bir birey olarak çocuğu tanıyıp tanımlayarak, onun bedensel, zihinsel, sosyal gelişim özelliklerini ve bu gelişim özellikleriyle ilişkili olan çocuk sanatı olarak da adlandırılan çocuğun görsel ifadesinin gelişimsel özelliklerinin öğrenilmesini sağlamak.
İçerik : - Kültür, sanat, eğitim, sanat eğitimi, sanat eğitimi sorunsalı kavramları, -Sanat eğitimsel sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri, -Çocuk kavramı, çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal gelişimsel özellikleri ve bu gelişimlere bağlı ilk karalama deneyimlerinin ortaya çıktığı küçük yaşlardan yetişkinlik dönemine kadar görsel ifadenin gelişimsel özellikleri, -İki ve üç boyutlu çocuk çalışmalarının genel özellikleri, özgün çocuk çalışmalarından örnekler ve biçimsel analizleri, -Yanlış ve/veya eksik sanat eğitimi uygulamalarının çocuğun ve yetişkinin sanatsal çalışmalarına yansımaları, -Görsel algılama tipleri, -Çocuğun sanatsal çalışmalarının çocuğun eğitimdeki yeri ve önemi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU