DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
RSE 513SANAT ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı ülkemizde ve diğer ülkelerde görsel sanatlar eğitiminin tarihsel gelişimini ve bu eğitim alanının oluşumuna katkı yapan düşünce, araştırma ve uygulama alanlarını açıklamaktır.
Ders İçeriği Sanat eğitiminin gerekliliği, sanat eğitiminin tarihsel süreci ile birlikte özellikle 19. yy'dan itibaren ortaya çıkan sanat eğitimi teorileri, dayandığı temel, amaç ve gerekçeler, sanatsal düzenleme öğeleri ve ilkeleri, farklı yaş grubu ve yetenekteki öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve sanat eğitiminde çok alanlı ders öğretim projesi hazırlama yöntemleri"ni içermektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Alana özgü temel kavramları açıklar.
2Görsel Sanatlar öğretim programını inceler.
3Dünya’da ve Türkiye de sanat eğitimine yön veren eğitimcileri açıklar.
4Sanatın dili ve uygulanışı konusunda temel bilgileri açıklar.
5Sanatsal yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda bilgi ve deneyimlerini kullanır.
6Sanat eğitiminde sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik ve uygulamadan oluşan çok yönlü yaklaşımları bir arada kullanır.
7Multi kültürel eğitime yönelik projeler geliştirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01 3  4 2  
ÖK 024  1   3 
ÖK 03    1  4 
ÖK 041 4 1    
ÖK 053  5    1
ÖK 06 14  1  1
ÖK 07 4   43 3
Ara Toplam888665575
Katkı111111111

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1FERYAL BEYKAL ORHUN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  RSE 513 Dersin Adı:  SANAT ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FERYAL BEYKAL ORHUN E-Posta :  fbeykal@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT B0310,
Amaç : Bu dersin amacı ülkemizde ve diğer ülkelerde görsel sanatlar eğitiminin tarihsel gelişimini ve bu eğitim alanının oluşumuna katkı yapan düşünce, araştırma ve uygulama alanlarını açıklamaktır.
İçerik : Sanat eğitiminin gerekliliği, sanat eğitiminin tarihsel süreci ile birlikte özellikle 19. yy'dan itibaren ortaya çıkan sanat eğitimi teorileri, dayandığı temel, amaç ve gerekçeler, sanatsal düzenleme öğeleri ve ilkeleri, farklı yaş grubu ve yetenekteki öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve sanat eğitiminde çok alanlı ders öğretim projesi hazırlama yöntemleri"ni içermektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders içeriği ve programı hakkında bilgilendirme, görüş ve öneriler.
2 Görsel Sanatlar Eğitimi Niçin Gereklidir? ( Tartışma, Beyin Fırtınası)
3 Sanatın Dili ve Uygulanışı.
4 Eğitimde Yeni Paradigmalar.
5 Çocuğun Sanatsal Gelişim Basamakları.
6 Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Sanat, Eğitim ve Din İlişkisi.
7 Vize Haftası
8 Batıda Sanat Eğitimi tarihçesi.
9 Türkiye’de Sanat Eğitimi Tarihi ve Programdaki Yeri.
10 Genel Eğitimde ve Görsel Sanatlar Eğitiminde Öğrenmeye İlişkin Görüşler.
11 Sanat Eğitimi ve Çoklu Zeka Kuramı.
12 Görsel Sanatlar Eğitiminde Değişim ve Gelişim.
13 Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemini Örneklerle Açıklama.
14 Seminer Sunumlarının Genel Değerlendirilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU