DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
RSE 584KÜLTÜRLERARASI SANAT EĞİTİMİ 3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin çağdaş dünyada toplumsal ve kültürel farklılıkları, sanat eğitimi kapsamında karşılaştırma becerisine sahip olmalarını sağlamak. Bu yaklaşımlar ve karşılaştırmalar çerçevesinde çok kültürlülük ve kimlik farklılıklarını kendi kültürel ve sanatsal deneyimleriyle karşılaştırmak
Ders İçeriği Çağımızın küresel ihtiyaçlarına ve değişen sosyo-politik imajlarının taranması. Toplumlarının kültürlerine ve sanatlarına yön veren etkilerin sebeplerinin tartışılması. Kültürel bellek, kültürel taşıyıcılık kavramlarının tartışılması. Sanatın araştırma sorgulama gücünün, kültürler arası etkileşimde anlatım aracı olarak sorgulanması. Değerlendirmeler kapsamında bireysel sunumların hazırlanması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1 Kültürler arasında sanatsal etkileşim hakkında bilgi sahibi olur.
2Sanat eğitiminin yöntem ve paradigmalarıyla farklı kültür ve sanat eserlerinin farkına varır.
3Çok kültürlülük anlayışıyla sanatsal pratikleri kazanır.
4Sanat eseri ve sanatçı açısından kültürel farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını sorgular.
5Kültürlerarası etkileşimde politik ekonomik ve siyasal gelişim ve etkilerini tartışır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01         
ÖK 02         
ÖK 03         
ÖK 04         
ÖK 05         
Ara Toplam         
Katkı000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Güz1HATİCE NİLÜFER SÜZEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  RSE 584 Dersin Adı:  KÜLTÜRLERARASI SANAT EĞİTİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT HATİCE NİLÜFER SÜZEN E-Posta :  hsuzen@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT B0212,
Amaç : Öğrencilerin çağdaş dünyada toplumsal ve kültürel farklılıkları, sanat eğitimi kapsamında karşılaştırma becerisine sahip olmalarını sağlamak. Bu yaklaşımlar ve karşılaştırmalar çerçevesinde çok kültürlülük ve kimlik farklılıklarını kendi kültürel ve sanatsal deneyimleriyle karşılaştırmak
İçerik : Çağımızın küresel ihtiyaçlarına ve değişen sosyo-politik imajlarının taranması. Toplumlarının kültürlerine ve sanatlarına yön veren etkilerin sebeplerinin tartışılması. Kültürel bellek, kültürel taşıyıcılık kavramlarının tartışılması. Sanatın araştırma sorgulama gücünün, kültürler arası etkileşimde anlatım aracı olarak sorgulanması. Değerlendirmeler kapsamında bireysel sunumların hazırlanması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 DERSİN TANIMI, İÇERİĞİ VE AMAÇLARI, ÖĞRETİM PROGRAMININ TANITILMASI
2 KÜLTÜR VE SANAT ARASINDAKİ İLŞKİNİN YORUMLANMASI
3 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM "FARKLI KÜLTÜRLER" DE ETKİLEŞİM VE ANLAM AKTARIMI
4 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TANIMI VE SANATA KATKISI
5 KÜLTÜR VE SÖZSÜZ KODLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
6 KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİN SANAT ALANINDAKİ İŞLEVİ
7 ARA SINAV
8 KÜLTÜREL BOYUTTA ETKİLEŞİM VE SANATIN ÖNEMİ
9 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN OLUŞMASINDA ETKENLER(DİL-DİN- COĞRAFYA-IRK) VE SANATA YANSIMALARI
10 SANATIN GÜCÜ VE EVERENSELLİĞİ
11 ALGI -KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ
12 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN SANAT EĞİTİMİ KAPSAMINDA TARTIŞILMASI
13 FARKLI COĞRAFYALARDA KÜLTÜRÜN EVRİLMESİ VE SÜREKLİLİĞİ
14 ZAMAN VE MEKANININ KULLANIMI AÇISINDAN KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN İZLERİ
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Güvenç. Bozkurt ( 1!174) insan ve Kültür. Remzi yayınları. İstanbul. İyi. Sevgi (2003). "Çağdaş Açılıımlarıyla Kültür Kavramı. İoanna Kuçuradi , Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. Maltepe Üniversitesi Yayınları , Sayı İstanbu l. Ss. ı 5- 33. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU