DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
RSE 561GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı, eğitimde genel kabul görmüş öğrenme kuramlarının sanat eğitimindeki yansımalarını ve 21. Yüzyılda eğitim ve sanattaki araştırmaların, düşünce, felsefe ve uygulamalarının görsel sanatlar eğitimi yöntemlerine etkisini ve getirdiği yeni değerleri tartışmaktır.
Ders İçeriği Ders içeriği: Bu ders, sanat, eğitim ve toplumdaki çağdaş konuların, teorilerin, eğilimlerin sanat eğitimindeki kuram ve uygulamaları etkileyiş biçimlerine genel bir bakış sunmaktadır. Ders kapsamında görsel sanatlar eğitimi içeriklerini etkileyen çağdaş kuramlara ve uygulamalara odaklanılmaktadır. Görsel sanatlarda öğretim ve program geliştirmedeki çağdaş sorunları ve sanat, tasarım, görsel kültür ve 21. yüzyıl okuryazarlarındaki çağdaş küresel sorunları araştırır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çağdaş araştırmaların, hareketlerin ve sosyo-kültürel konuların sanat eğitimindeki uygulamalara nasıl yansıttığını ve etkilediğini açıklar.
2Görsel kültürün görsel sanatlar eğitimi ile bağlantılarını kurar.
3Görsel sanatlar eğitimin çağdaş içeriğine ilişkin bir anlayış geliştirir.
4Görsel sanatlar eğitimindeki değişimlerin nedenlerini değerlendirir.
5Görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası etkileşimlerin önemini kavrar.
6Günlük yaşamın sosyal, kültürel, tarihsel ve politik konularına odaklanan çağdaş sanatçılarını inceler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01         
ÖK 02         
ÖK 03         
ÖK 04         
ÖK 05         
ÖK 06         
Ara Toplam         
Katkı000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Bahar1NURAY MAMUR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  RSE 561 Dersin Adı:  GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NURAY MAMUR E-Posta :  nmamur@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT B0301,
Amaç : Dersin amacı, eğitimde genel kabul görmüş öğrenme kuramlarının sanat eğitimindeki yansımalarını ve 21. Yüzyılda eğitim ve sanattaki araştırmaların, düşünce, felsefe ve uygulamalarının görsel sanatlar eğitimi yöntemlerine etkisini ve getirdiği yeni değerleri tartışmaktır.
İçerik : Ders içeriği: Bu ders, sanat, eğitim ve toplumdaki çağdaş konuların, teorilerin, eğilimlerin sanat eğitimindeki kuram ve uygulamaları etkileyiş biçimlerine genel bir bakış sunmaktadır. Ders kapsamında görsel sanatlar eğitimi içeriklerini etkileyen çağdaş kuramlara ve uygulamalara odaklanılmaktadır. Görsel sanatlarda öğretim ve program geliştirmedeki çağdaş sorunları ve sanat, tasarım, görsel kültür ve 21. yüzyıl okuryazarlarındaki çağdaş küresel sorunları araştırır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğrencilerle tanışma, Dersin kapsamı, Ders öğretim programının tanıtımı, Kaynaklar ve kullanılacak araç, gereçlerin tanıtımı, ölçme değerlendirme yaklaşımları hakkında bilgilendirme
2 Öğrenme Kuramları ve Görsel Sanatlar Öğretimine Etkileri
3 Görsel Sanatlar Öğretimini Etkileyen Çağdaş Kuramlar: Eleştirel Pedagoji, Sosyal Yeniden yapılandırmacılık, Çok kültürlülük ve sosyal adalet, Feminist teori, Eleştirel Kuram ve Frankfurt Okulu, Görsel Kültür
4 21. Yüzyılda Görsel Sanatlar Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: Disiplinlerarasılık
5 Sanatta Otantik Öğretim “Yaşam için Sanat”
6 Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi
7 Tasarım Odaklı Düşünme – Proje Temelli Eğitim STEAM
8 Arasınav
9 Arasınav Ödevlerinin Sunumu
10 21. Yüzyılda Görsel Sanatlar Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: Çağdaş Sanat Yoluyla Öğretim
11 Informal ve Dijital Ortamlarda Sanat Eğitimi
12 Sanat Temelli Araştırma ve A/R/Tografi
13 Sanat eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları: Öğrenciyi nasıl değerlendirmeliyiz?
14 Final Projelerinin Sunumu
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU