DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
RSE 510SANAT ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders görsel sanatlar eğitiminde yeni konu alanlarını ve yeni yaklaşımları, program içeriklerini, öğretim yöntemlerini, planlama ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını, yapılandırmacı öğrenme, eleştirel ve yaratıcı düşünme ile ilgili bilgi ve araştırmaları öğretmeyi amaçlar.
Ders İçeriği Sanat Eğitimi ve Yöntemleri nelerdir?, Sanat Eğitiminde Planlama ve Değerlendirme Uygulamaları, Görsel Sanatlar Eğitiminde Yaratıcılık, Sanatsal Yaratıcılık ve Yaratıcılığa Etki Eden Faktörler, Görsel Sanatlar Eğitiminde Değişim ve Gelişim, Değişim ve Gelişime neden olan faktörler, Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Alana özgü temel kavramları açıklar.
2Görsel Sanatlar öğretim programını inceler.
3Sanat öğretiminde yaygın olarak kullanılan öğrenme kuramlarını bilir.
4Görsel sanatlar alanında yaygın kullanılan öğrenim stratejisi, yöntem ve teknikleri açıklar.
5Sanatsal yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda bilgi ve deneyimlerini kullanır.
6Sanatsal öğrenmenin değerlendirilmesine yönelik farklı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin olanaklarını kullanır.
7Tarihi eserleri, anıtları, müzeleri, galerileri, sanatçı ve tasarımcı atölyeleri gibi yörede bulunan yerleri gezerek sanat eserleri ve tasarım örnekleri ile ilgili bilgileri yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01   4    4
ÖK 025   5  52
ÖK 03 4  2 4 3
ÖK 044   4 52 
ÖK 054 43 5  3
ÖK 065 5  5  4
ÖK 07 4  4 32 
Ara Toplam18897151012916
Katkı311121212

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Bahar1FERYAL BEYKAL ORHUN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  RSE 510 Dersin Adı:  SANAT ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FERYAL BEYKAL ORHUN E-Posta :  fbeykal@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT B0310,
Amaç : Bu ders görsel sanatlar eğitiminde yeni konu alanlarını ve yeni yaklaşımları, program içeriklerini, öğretim yöntemlerini, planlama ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını, yapılandırmacı öğrenme, eleştirel ve yaratıcı düşünme ile ilgili bilgi ve araştırmaları öğretmeyi amaçlar.
İçerik : Sanat Eğitimi ve Yöntemleri nelerdir?, Sanat Eğitiminde Planlama ve Değerlendirme Uygulamaları, Görsel Sanatlar Eğitiminde Yaratıcılık, Sanatsal Yaratıcılık ve Yaratıcılığa Etki Eden Faktörler, Görsel Sanatlar Eğitiminde Değişim ve Gelişim, Değişim ve Gelişime neden olan faktörler, Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanımı, Amaçları, Ders öğretim programı, Süreç ve kaynaklar hakkında açıklamalar- Ön Anket
2 Düşünce Tarihi Temelinde Sanat Kuramları, Sanatı İnceleyen Bilim Dalları 3. Hafta için ödev: Son yıllarda görsel sanatlar eğitiminde yaşanan değişim ve gelişmeler nelerdir? Neler olmalıdır? 2 sayfayı geçmeyecek hazırlık amaçlı bir kompozisyon yazınız.
3 Görsel Sanatlar Eğitiminde Değişim ve Gelişim Alanları: Çocuk Sanatının gelişimi. Görsel Sanatlar Programları, Görsel Sanatlar Öğretmenleri
4 Görsel Sanatlar Eğitiminde Öğretmen Yeterlikleri Neler Olmalıdır?
5 Müze Eğitiminin Gerekliliği, Müze Eğitiminde Kavramlar ve Anlamları, Müze Türleri, İşlevleri
6 Müze Sunumları
7 Sanat Eğitiminde Öğretim Yöntemleri
8 Yapılandırmacı Öğrenme, Eleştirel Düşünme
9 Ara sınav
10 Yaratıcı Düşünme Görsel Sanatlar Eğitimi ve Yaratıcılık, Sanatsal Yaratıcılık ve Yaratıcılığa Etki Eden Faktörler
11 Sanat Eğitiminde Planlama ve Değerlendirme
12 Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitiminde Yeni Konu Alanları ve Yaklaşımlar “Görsel Kültür Eğitimi, Çokkültürlülük, Disiplinlerarası Yaklaşımlar”
13 Görsel Sanatlar Eğitimi Üzerine Araştırmaların İncelenmesi Görsel Sanatlar Eğitiminde Nitel Araştırma
14 Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma Önerisi Hazırlama /Araştırma Raporlarının Sunulması Son Anket
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Özsoy, Vedat ( 2003). Görsel Sanatlar Eğitimi: Resim-iş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri, Gündüz Eğitim Yayıncılık, AnkaraTürkçe
Kırışoğlu, Olcay (2004). Sanatta Eğitim Görmek Öğrenmek Yaratmak, Pegem A Yayınları: AnkaraTürkçe
Kırışoğlu, Olcay (2009). Sanat Kültür Yaratıcılık, Pegem A yayınları: AnkaraTürkçe
San, İnci (2000).Sanat Eğitimi Kuramları, Ütopya Yayınevi: AnkaraTürkçe
Hurwitz, Al and Day, Michael (1995). Children and Their Art, Harcourt Brance College Publishers: OrlandoTürkçe
Yolcu, Enver (2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım: AnkaraTürkçe
Buyurgan, Serap ve Mercin, Levent (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları: AnkaraTürkçe
MEB (2006). MEB İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim ProgramıTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU