DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EBB 622EĞİTİM POLİTİKALARI ANALİZİ3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Eğitim politikaları konusunda yapılan araştırmaların önemini kavramak, farklı eğitim politikalarının sonuçlarını tartışmak, teknik-kavramsal ve sosyal boyutlarıyla eğitim politikaları araştırmalarını irdelemek, tasarlamak geliştirmek, çeşitli eğitim kademesi eğitim politika dokümanlarının incelenmesi, uygulamaların tartışılması ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapılması
Ders İçeriği - Eğitim politikaları konusunda yapılan araştırmalar, - Farklı eğitim politikalarının sonuçları, - Teknik-kavramsal ve sosyal boyutlarıyla eğitim politikaları araştırmaları, - Eğitim politika dokümanlarının incelenmesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim ve politika arasındaki ilişkiyi tanır
2Eğitim politikalarını belirler ve analiz eder
3Eğitim politikası çalışmalarının kavramlarını tanır
4Eğitim politikalarıyla ilgili çağdaş tartışmaları bilir
5Eğitim araştırmaları ve politikalarının önemini anlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ÖK 001                      
ÖK 002                      
ÖK 003                      
ÖK 004                      
ÖK 005                      
Ara Toplam                      
Katkı0000000000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1KAZIM ÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EBB 622 Dersin Adı:  EĞİTİM POLİTİKALARI ANALİZİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR KAZIM ÇELİK E-Posta :  kcelik@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0406,
Amaç : Eğitim politikaları konusunda yapılan araştırmaların önemini kavramak, farklı eğitim politikalarının sonuçlarını tartışmak, teknik-kavramsal ve sosyal boyutlarıyla eğitim politikaları araştırmalarını irdelemek, tasarlamak geliştirmek, çeşitli eğitim kademesi eğitim politika dokümanlarının incelenmesi, uygulamaların tartışılması ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapılması
İçerik : - Eğitim politikaları konusunda yapılan araştırmalar, - Farklı eğitim politikalarının sonuçları, - Teknik-kavramsal ve sosyal boyutlarıyla eğitim politikaları araştırmaları, - Eğitim politika dokümanlarının incelenmesi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders Planı Paylaşımı
2 Eğitim Politikaları, Kavram ve İlkeler
3 Türk Eğitim Sistemi Amaç ve İlkeler Analizi
4 Eğitim ve Gelecek
5 Erken Çocukluk Eğitimi Politikları Analizi
6 İlköğretim Politikları Analizi
7 Ortaöğretim Politikları Analizi
8 Mesleki Eğitim Politikları Analizi
9 Din Öğretimi Politikları Analizi
10 Yükseköğretim Politikları Analizi
11 Öğretmen Yetiştirme Politikları Analizi
12 Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği Politikları Analizi
13 Eleştirel Pedagoji Konuları Analizi
14 Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Aydın BALYER, Kenan ÖZCAN, Arslan BAYRAM (Editör) (2021). Eğitim Politikaları Anı Yayıncılık Türkçe
Necati CEMALOĞLU (Editör) (2021) Eğitimde Politika Analizi. 3. Baskı. Pegem Akademi YayınılıkTürkçe
Maya, İlknur (2019). Gelişmekte Olan Ülkelerde Eğitim Politikaları Pegem Akademi YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU