DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EBB 616EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI-II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin eğitim ve okul yönetimine yönelik geliştirilen süreçler ve kuramları anlamalarını sağlamak. Bu kuram ve üsreçlerin okullara nasıl uygulanması gerektiği konusunda çağdaş bir anlayış kazanmak.
Ders İçeriği Örgütsel yapı, organize olmak, yapılanma ve yeniden yapılanma, grupları ve takımları örgütleme, insan ve örgüt, insan kaynakları yönetimini geliştirmek, bireylerarası ilişkiler ve grup dinamiği, güç, çatışma ve koalisyonlar, politikacı olarak yönetici, politik arenalar olarak okul örgütleri, örgütsel kültür ve semboller, liderlik uygulamalarını geliştirmek.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Örgüt yapılarını analiz eder.
2Okulların özelliklerine göre hangi tip örgütsel yapının faydalı olduğunu değerlendirir.
3Okullardaki örgüt yapılarının işleyen ve işlemeyen yanlarını değerlendirir.
4Okul kültürünün öğretmen davranışları üzerindeki etkisini tahmin eder.
5Farklı liderlik biçimlerini kavrar.
6Farklı liderlik biçimlerinin okul örgütünü nasıl etkilediğini analiz eder.
7Okullarda lider yetiştirme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ÖK 0013533514355554  4  5   
ÖK 0025544524355554  4  5   
ÖK 0034555535355554  4  5   
ÖK 0043555535455555  4  5   
ÖK 0053555545455555  4  5   
ÖK 0063544545355555  4  5   
ÖK 0074255555555555  4  5   
Ara Toplam25323131352233253535353532  28  35   
Katkı4544535455555004005000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler51050
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EBB 616 Dersin Adı:  EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI-II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN E-Posta :  atogen@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0445,
Amaç : Öğrencilerin eğitim ve okul yönetimine yönelik geliştirilen süreçler ve kuramları anlamalarını sağlamak. Bu kuram ve üsreçlerin okullara nasıl uygulanması gerektiği konusunda çağdaş bir anlayış kazanmak.
İçerik : Örgütsel yapı, organize olmak, yapılanma ve yeniden yapılanma, grupları ve takımları örgütleme, insan ve örgüt, insan kaynakları yönetimini geliştirmek, bireylerarası ilişkiler ve grup dinamiği, güç, çatışma ve koalisyonlar, politikacı olarak yönetici, politik arenalar olarak okul örgütleri, örgütsel kültür ve semboller, liderlik uygulamalarını geliştirmek.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 ÖRGÜTLERİ YENİDEN ANLAMAK
2 YAPISAL ÇERÇEVE: ORGANİZE OLMAK
3 GRUPLARI VE TAKIMLARI ORGANİZE ETMEK
4 İNSAN KAYNAKLARI ÇERÇEVESİ: İNSAN VE ÖRGÜTLER
5 İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
6 POLİTİK ÇERÇEVE: GÜÇ, ÇATIŞMA VE KOALİSYON
7 POLİTİK ARENALAR OLARAK ÖRGÜTLER
8 POLITIKACI OLARAK YÖNETİCİ
9 SEMBOLİK ÇERÇEVE: ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE SEMBOLLER
10 TİYATRO OLARAK ÖRGÜT
11 LİDERLİK UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK
12 LİDERLİĞİ YENİDEN KAVRAMAK
13 ÖRGÜTLERİ YENİDEN YAPILANDIRMA
14 OKUL ÖRGÜTLERİNDE YETKİ YÖNETİMİ
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU