DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EBB 615EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI-I3 + 01. Yarıyıl15

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin, eğitim ve okul yönetimi konularında geliştirilen kuramlarla süreçleri anlamalarını ve kuramlar ile süreçlerin okullarda nasıl uygulanması gerektiği konusunda çağdaş bir anlayış kazanmalarını sağlamak.
Ders İçeriği Örgüt kuramının temel kavramları, temel kavramların okul yönetimine uyarlanması, klasik örgüt kuramları ve okul yönetimine uyarlanması, bilimsel işletme ve yönetsel işletme akımları ve okul yönetimine etkileri, neoklasik örgüt kuramları ve okul yönetimine etkileri, çağdaş örgüt kuramları ve okul yönetimine etkileri, farklı ülkelerde eğitim yönetimi uygulamaları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Örgüt ve yönetime ilişkin temel kavramları (Örgüt, işbirliği, işbölümü, eşgüdüm, rol, hiyerarşi, yetki, sorumluluk, yetki devri, moral, ait olma, özdeşlik, rasyonellik vb.) kavrar.
2Örgüt ve yönetime ilişkin temel kavramların okul örgütlerinde nasıl uygulandığını analiz eder ve değerlendirir.
3Klasik Yönetim Kuramlarını ve ilkelerini kavrar.
4Klasik Yönetim Kuramlarının okullardaki uygulamalarını teşhis eder.
5Klasik yönetim kuramlarının okullardaki uygulanma biçimlerini değerlendirir.
6Neo-Klasik Yönetim Kuramını ve ilkelerini kavrar.
7Neo-Klasik Yönetim Kuramını okullardaki süreçlere uygulayabilir.
8Çağdaş Yönetim Kuramlarını ve ilkelerini kavrar.
9Çağdaş Yönetim Kuramlarını ve ilkelerini okullardaki süreçlere uygular.
10Klasik, Neo-klasik ve Çağdaş yönetim kuramları arasındaki farkları analiz eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ÖK 0015                     
ÖK 00255  5                 
ÖK 00355                    
ÖK 00455  5                 
ÖK 00555              32   2
ÖK 00655  5 333 3     33   3
ÖK 00755  5 334 2    33    2
ÖK 00855                    
ÖK 00955  5                 
ÖK 010555  5 5              
Ara Toplam50455 2556117 5    395   7
Katkı5510311110100000110001

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14684
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1410140
Ödevler520100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13636
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


390

15

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EBB 615 Dersin Adı:  EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI-I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN E-Posta :  atogen@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0408,
Amaç : Öğrencilerin, eğitim ve okul yönetimi konularında geliştirilen kuramlarla süreçleri anlamalarını ve kuramlar ile süreçlerin okullarda nasıl uygulanması gerektiği konusunda çağdaş bir anlayış kazanmalarını sağlamak.
İçerik : Örgüt kuramının temel kavramları, temel kavramların okul yönetimine uyarlanması, klasik örgüt kuramları ve okul yönetimine uyarlanması, bilimsel işletme ve yönetsel işletme akımları ve okul yönetimine etkileri, neoklasik örgüt kuramları ve okul yönetimine etkileri, çağdaş örgüt kuramları ve okul yönetimine etkileri, farklı ülkelerde eğitim yönetimi uygulamaları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Örgüt ve Yönetime İlişkin Temel Kavramlar
2 Yönetim Kuramlarının Gelişimi
3 Klasik Yönetim Kuramları
4 Neo-Klasik Yönetim Kuramları
5 Çağdaş Yönetim Kuramları
6 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul
7 Okullarda Kültür ve İklim
8 Planlama
9 Örgütleme ve Eşgüdümleme
10 Karar-Verme
11 Örgütsel İletişim
12 Motivasyon Süreci
13 Liderlik Kuramları
14 Denetim
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Hoy, W.K. ve C.G. Miskel. Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama. Ankara:Nobel Yayınevi, 2010.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU