DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EBB 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ8 + 08. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Alınan Tez çalışmalarında kaynak ve benzeri konularda yardımcı olmak, alan araştırmalarına yönlendirmek, birebir yapılan çalışmaların aşamalarına katkıda bulunmak.
Ders İçeriği Tez çalışmasına bağlı olarak bilimsel araştırma ve inceleme yöntem ve teknikleri, alan ve araştırma konusuyla ilgili kaynak belirleme ve tarama, veri toplama ve işleme, değerlendirme ve sonuç çıkarma, uygulamalı çalışmalar .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bir konuya özgü alanyazın ve kuramsal çerçeve oluşturabilecektir.
2Özgün bir araştırmaya yönelik yöntem ve süreçleri belirleyebilecektir
3Toplanan verileri mevcut alanyazın ışığında yorumlayabilecektir
4Araştırma bulguları ışığında geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilecektir.
5Gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını paydaşlarla paylaşabilecektir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ÖK 0015555534545435333233335
ÖK 0025555534545435333233335
ÖK 0035555534545435333233335
ÖK 0045555534545435333233335
ÖK 0055555534545435333233335
Ara Toplam25252525251520252025201525151515101515151525
Katkı5555534545435333233335

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14684
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)12222
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği1411154
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1KAZIM ÇELİK
Detay 2022-2023 Bahar2KADRİYE FUNDA NAYİR EKİZ
Detay 2022-2023 Bahar3FATMA ÇOBANOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EBB 800 Dersin Adı:  DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Saat (T+P) : 8 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR KAZIM ÇELİK E-Posta :  kcelik@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0406,
Amaç : Alınan Tez çalışmalarında kaynak ve benzeri konularda yardımcı olmak, alan araştırmalarına yönlendirmek, birebir yapılan çalışmaların aşamalarına katkıda bulunmak.
İçerik : Tez çalışmasına bağlı olarak bilimsel araştırma ve inceleme yöntem ve teknikleri, alan ve araştırma konusuyla ilgili kaynak belirleme ve tarama, veri toplama ve işleme, değerlendirme ve sonuç çıkarma, uygulamalı çalışmalar .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 TEZ KONUSUYLA İLİŞKİLİ MAKALELERİN BELİRLENMESİ
2 PROBLEM DURUMU VE GİRİŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR
3 PROBLEM DURUMU VE GİRİŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR
4 PROBLEM VE ALT PROBLEMLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
5 PROBLEM VE ALT PROBLEMLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
6 LİTERATÜR TARAMASI
7 LİTERATÜR TARAMASI
8 YÖNTEM BÖLÜMÜNÜN TARTIŞILMASI
9 YÖNTEM BÖLÜMÜNÜN TARTIŞILMASI
10 YÖNTEM BÖLÜMÜNÜN TARTIŞILMASI
11 VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİNİN TARTIŞILMASI
12 VERİ ANALİZİ
13 BULGULARIN YORUMLANMASI
14 BULGULARIN TARTIŞILMASI
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU