DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EBB 500YÜKSEK LİSANS TEZİ0 + 04. Yarıyıl20

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Eleştirel düşünebilme, Soyut analiz ve sentez yapma, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bağımsız çalışma, Organize etme ve planlama, Karar verme becerisi kazanabilme.
Ders İçeriği Konu belirleme, verileri ve kaynakları toplama ve işleme, sunum hazırlama ve sunma.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bir konuya özgü alanyazın ve kuramsal çerçeve oluşturabilir.
2Özgün bir araştırmaya yönelik yöntem ve süreçleri belirleyebilir. Özgün bir araştırmaya yönelik yöntem ve süreçleri belirleyebilir.
3Toplanan verileri mevcut alanyazın ışığında yorumlayabilir.
4Araştırma bulguları ışığında geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilir.
5Gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını paydaşlarla paylaşabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19
ÖK 015555455444333353334
ÖK 025555455444333353334
ÖK 035555455444333353334
ÖK 045555455444333353334
ÖK 055555455444333353334
Ara Toplam25252525202525202020151515152515151520
Katkı5555455444333353334

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1016160
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği1524360
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


520

20

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU