DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ADNS 555YÜKSEK LİSANS TEZİ0 + 03. Yarıyıl20

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin amacı, bilim uzmanlığı tezini hazırlamaktır. Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Ders İçeriği Yüksek lisans tezi, öğrencinin bir danışman gözetiminde teorik ve uygulamalı dersleri takip eden bağımsız çalışmasını kapsar. Öğrenci, danışmanın gözetiminde verileri araştırır, toplar ve değerlendirir, verileri analiz eder ve sonuçları yazılı olarak sunar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bir konuya özgü alanyazın ve kuramsal çerçeve oluşturmak.
2Özgün bir araştırmaya yönelik yöntem ve süreçleri belirlemek.
3Toplanan verileri mevcut alanyazın ışığında yorumlamak.
4Araştırma bulguları ışığında geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak.
5Gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını paydaşlarla paylaşmak.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1016160
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği1524360
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


520

20

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU