DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ADNS 504AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI 1 + 42. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin aile danışmasına ilişkin temel bilgi ve becerilerini danışanlara aile danışması uygulamaları aracılığıyla uygulamada kullanabilmesi için süpervizyon almalarını sağlamaktır.
Ders İçeriği Ders, öğrencilerin çiftlerle yapacakları danışma uygulamaları ile bu danışma uygulamalarının tartışıldığı grup seminerlerinden ibarettir. Öğrencilerin kuramsal derslerden öğrendiklerini gerçek danışma uygulamalarında sergiledikleri-danışma becerilerinin değerlendirildiği ve geliştirildiği, gerçek danışanlarla yapılan danışma oturumlarının küçük sınıf oturumlarında değerlendirildiği ve kayıtlarının izlendiği ve öğrencilerin becerilerini geliştirecek süpervizyon etkinlikleri dersinin temel içeriğini teşkil edecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulları sağlar
2Uygun terapötik becerileri psikolojik danışma sürecinde uygular
3Psikolojik danışmada ön görüşmeyi gerçekleştirir
4Danışanla etkili bir psikolojik danışma ilişkisi kurabilir
5Danışanın amaçlarının belirlenmesine yardım eder.
6Aile danışması uygulamasında mesleki etik ilke ve kurallara uygun davranır
7Aile danışmasını sonlandırabilir ve izleme çalışmalarını yapar
8Aile danışması uygulaması kapsamındaki süpervizyon sürecini etkili bir şekilde kullanabilir (süpervizyona hazırlık gelme, süpervizyonda geribildirime açık olma, süpervizyonda konuşulanları uygulama sürecine aktarabilir)
9Aile danışmanlığı becerilerini geliştirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)6848
Alan Çalışması10110
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1AHU ARICIOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ADNS 504 Dersin Adı:  AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI
Saat (T+P) : 1 + 4   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT AHU ARICIOĞLU E-Posta :  aaricioglu@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0404,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilerin aile danışmasına ilişkin temel bilgi ve becerilerini danışanlara aile danışması uygulamaları aracılığıyla uygulamada kullanabilmesi için süpervizyon almalarını sağlamaktır.
İçerik : Ders, öğrencilerin çiftlerle yapacakları danışma uygulamaları ile bu danışma uygulamalarının tartışıldığı grup seminerlerinden ibarettir. Öğrencilerin kuramsal derslerden öğrendiklerini gerçek danışma uygulamalarında sergiledikleri-danışma becerilerinin değerlendirildiği ve geliştirildiği, gerçek danışanlarla yapılan danışma oturumlarının küçük sınıf oturumlarında değerlendirildiği ve kayıtlarının izlendiği ve öğrencilerin becerilerini geliştirecek süpervizyon etkinlikleri dersinin temel içeriğini teşkil edecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
2 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
3 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
4 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
5 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
6 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
7 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
8 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
9 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
10 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
11 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
12 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
13 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
14 Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve süpervizyon
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Gladding, S.T. (2013). Çok kültürlü toplumda psikolojik danışma. Psikolojik Danışma. N. Voltan Acar (Çev. Ed.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Türkçe
Yeniden terapötik iletişim kişiler arası ilişkiler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Voltan Acar, N. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU