DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ADNS 505AİLE DANIŞMANLIĞINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİĞİ 3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin sonucunda öğrenciler ilk olarak evlilik ve aile danışmasında kullanılan test dışı ölçme teknikleri bilgisine sahip olurlar. Daha sonra, ilgili testleri tanırlar. Üçüncü olarak, evlilik ve aile danışması kapsamında test ve ölçek geliştirebilir, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapabilirler. Son olarak da uygulanan test ve test dışı ölçme tekniklerinin sonuçlarını değerlendirirler.
Ders İçeriği Bu ders kapsamında evlilik ve aile danışması alanında test ve ölçek geliştirebilir, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapabilirler. Son olarak da uygulanan test ve test dışı ölçme tekniklerinin sonuçlarını değerlendirirler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Evlilik ve aile danışmasında kullanılan test dışı ölçme tekniklerini bilir
2Evlilik ve aile danışmasında kullanılan ölçme tekniklerini bilir
3Bilimsel araştırma modellerini tanır
4İlişkisel araştırma türünü tanır
5Evlilik ve aile danışması alanında test ve ölçek geliştirebilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11444
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)10660
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1ŞAHİN KAPIKIRAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ADNS 505 Dersin Adı:  AİLE DANIŞMANLIĞINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİĞİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ŞAHİN KAPIKIRAN E-Posta :  skkiran@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0413,
Amaç : Bu dersin sonucunda öğrenciler ilk olarak evlilik ve aile danışmasında kullanılan test dışı ölçme teknikleri bilgisine sahip olurlar. Daha sonra, ilgili testleri tanırlar. Üçüncü olarak, evlilik ve aile danışması kapsamında test ve ölçek geliştirebilir, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapabilirler. Son olarak da uygulanan test ve test dışı ölçme tekniklerinin sonuçlarını değerlendirirler.
İçerik : Bu ders kapsamında evlilik ve aile danışması alanında test ve ölçek geliştirebilir, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapabilirler. Son olarak da uygulanan test ve test dışı ölçme tekniklerinin sonuçlarını değerlendirirler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilim ve psikolojik danışma
2 Araştırma desenlerinin seçilmesi ve Araştırma desenlerinde geçerlik
3 Gruplararası ve denekler içi desenler ve Yarıdeneysel desenler
4 Nicel ve Nitel araştırma desenleri
5 Bağımlı -Bağımsız değişkenler ve Evren örneklem seçimi
6 Ölçek geliştirme
7 Korelasyon, Anova ve Manova istatistikleri
8 Kovaryans ve regresyon istatistikleri
9 Non parametrik testler ve Yapısal eşitlik
10 Çok kültürlü araştırmalar
11 Bilimsel araştırmalarda etik
12 Bilimsel araştırmalarda etik
13 Tez makale inceleme
14 Tez makale inceleme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU