DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EYD 510EĞİTİM EKONOMİSİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkinin anlaşılmasının sağlanmasında gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları öğrencilere kazandırmaktır. .
Ders İçeriği Eğitim ekonomisine ilişkin temel kavramlar, ekonomi kuram ve uygulamalarının eğitim sistemleri ile ilişkisi, eğitim ekonomisi kuramları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı, eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomi ve eğitim ekonomisi ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Eğitim ekonomisinin, Dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişim sürecini, bu alanda yapılan ilk çalışmaları (araştırmaları) bilir.
3Eğitim ekonomisi alanında Türkiye’de yapılmış olan master ve doktora tezlerini ve makaleleri inceler.
4Küreselleşme – uluslararası rekabet ve eğitim ilişkisini araştırır.
5Maliyet-Fayda Analizi ve Maliyet-Etkililik Analizini öğrenir ve eğitim sektöründen ve diğer sektörlerden örneklerle açıklar.
6Eğitimin finansman yöntemlerini (modellerini) bilir ve bu yöntemlerin Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanışından örnekler verir.
7Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kredileriyle Türkiye’de yürütülmüş olan eğitim projeleri (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi vb) ve sağlanan yararları çözümler.
8Eğitimde verimlilik ve etkililiği bilir ve meslek yaşamı boyunca kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU