DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EYD 512İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, istatistik ve veri analizine yönelik temel kavram ve konuları öğretmektir.
Ders İçeriği Betimleyici istatistik, temel kavramlar, tek ve çok değişkenli dağılımlar, mod, medyan beklenen değer ve momentler, örnekleme, varyans analizi, x²- sınamaları, regresyon ve korelasyon, parametrik olmayan yöntemler. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Vardamsal istatistik ile ilgili temel kavramları bilir
2Parametrik ve parametrik olmayan testlerin özellikleri tanır
3Parametrik ve parametrik olmayan testleri birbirinden ayırır
4Parametrik testleri kullanır
5Parametrik olmayan testleri kullanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19
ÖK 0111  5 5   5        
ÖK 0222  5 5   5        
ÖK 0313  5 5   5        
ÖK 0422  5 5   5        
ÖK 0531  5 5   5        
Ara Toplam99  25 25   25        
Katkı2200505000500000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Güz1METİN YAŞAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EYD 512 Dersin Adı:  İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT METİN YAŞAR E-Posta :  myasar@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0331-11,
Amaç : Bu dersin amacı, istatistik ve veri analizine yönelik temel kavram ve konuları öğretmektir.
İçerik : Betimleyici istatistik, temel kavramlar, tek ve çok değişkenli dağılımlar, mod, medyan beklenen değer ve momentler, örnekleme, varyans analizi, x²- sınamaları, regresyon ve korelasyon, parametrik olmayan yöntemler. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel Kavramlar
2 ölçümlerin düzeyi
3 Merkezi Eğilim ölçüleri (mod, medyan, ortalama)
4 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
5 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
6 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
7 Çarpıklık ve basıklık katsayısı, verilerin tablo grafigle gösterimi
8 Normal dağılım ve hipotez testleri
9 Araştırma methodları (deneysel, yarı-deneysel, korelasyonal desenler)
10 Araştırma methodları (deneysel, yarı-deneysel, korelasyonal desenler)
11 Örnekleme Yöntemleri
12 Çıkarımsal İstatistiksel testler
13 Çıkarımsal İstatistiksel testler
14 Uygun istatistiksel sürecin seçilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
D.J. Sheskin (2004) Handbook of Parametric statistical procedurs. Chapman & Hall/crc Comp. Washington, D.CEnglish
J.L. Myers & A.D. Well (2003) Rsearch Design and Statistical Analysis. Second Edition. Lawrence Erlbaum, Publishers Mahwah, New JersyEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU