DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EPO 510SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Nitel araştırma tekniklerinin temel prensiplerini tanıyabilme; nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayabilme; nitel araştırmada veri analizini kavrayabilme; nitel araştırmada bilimsel etik kurallarını tanıyabilme; program geliştirme alanıyla ilgili bir konuda ilkelere uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilme; araştırma ve araştırma önerilerinde bilimsel etiğe uygun davranabilme; yüksek lisans tezini bilimsel ölçütlere uygun olarak yürütmeye isteklilik .
Ders İçeriği Nitel araştırmada temel kavramlar. Eğitim araştırmalarında kullanılan farklı nitel araştırma yöntemlerinin (durum incelemesi, görüşme, gözlem, etnoğrafi, odak grup vs.) incelenmesi. Veri toplama teknikleri, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, veri analiz yöntemlerinin incelenmesi ve uygulama yapılması. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nitel araştırmayı paradigma değişimiyle ilişkilendirir
2Dayandığı kuramsal temelleri inceleyerek, nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yerini ifade etme
3Kendi çalışma alanındaki sorunlara yönelik olarak nitel araştırmalar tasarlar
4Nitel araştırmalara uygun veri toplama yöntemlerini kullanır
5Nitel verileri analiz yollarını kullanır
6Nitel araştırmada geçerlik/güvenirlik önlemlerini alır
7Nitel araştırmanın sosyal bilimlerdeki yerini takdir eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 014 1 2221121  
ÖK 0232  2221121  
ÖK 0354 43331141 3
ÖK 0455 43331141 3
ÖK 0555 43331141 3
ÖK 0655 43331 41 2
ÖK 07552 1111151  
Ara Toplam322631617171776257 11
Katkı5402222114102

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Bahar1NECLA KÖKSAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EPO 510 Dersin Adı:  SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NECLA KÖKSAL E-Posta :  nkoksal@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0408,
Amaç : Nitel araştırma tekniklerinin temel prensiplerini tanıyabilme; nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayabilme; nitel araştırmada veri analizini kavrayabilme; nitel araştırmada bilimsel etik kurallarını tanıyabilme; program geliştirme alanıyla ilgili bir konuda ilkelere uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilme; araştırma ve araştırma önerilerinde bilimsel etiğe uygun davranabilme; yüksek lisans tezini bilimsel ölçütlere uygun olarak yürütmeye isteklilik .
İçerik : Nitel araştırmada temel kavramlar. Eğitim araştırmalarında kullanılan farklı nitel araştırma yöntemlerinin (durum incelemesi, görüşme, gözlem, etnoğrafi, odak grup vs.) incelenmesi. Veri toplama teknikleri, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, veri analiz yöntemlerinin incelenmesi ve uygulama yapılması. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Pozitivizmden yorumlamacılığa Yöntemlerde Değişme: Nicelden Nitele Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
3 Nitel Araştırma Yaklaşımı: Özellikleri ve temel aşamaları (Araştırma problemi, problem kaynakları, seçimi, tanımlanması örneklem seçimi, geçerlik, güvenirlik, genelleme ve araştırmacı davranışları)
4 Nitel Araştırmada Bilimsel Etik Sorunu
5 Nitel Araştırma Desenleri: Etnografi (Ethnography) – Fenomenoloji (Phenomenology) Nitel Araştırma Desenleri: Durum Çalışması (Case Study)
6 Nitel Araştırma Desenleri: Durum Çalışması (Case Study), Kuram Oluşturma
7 Nitel Araştırma Desenleri: Eylem Araştırmaları -Karma Desenler
8 Nitel Araştırmada Örneklem
9 Nitel Araştırmada Görüşme: Özellikleri, türleri ve ilkeleri
10 Nitel Araştırmada Gözlem: Özellikleri, türleri ve ilkeleri
11 Nitel Araştırma Olarak Doküman Analizi (Belgesel Tarama): Özellikleri ve ilkeleri
12 Nitel Araştırmada Veri Analizi
13 Nitel Araştırmada Veri Analizi (Çeşitleme, Geçerlik ve Güvenirlik Stratejileri)
14 Nitel Araştırmanın Rapor Edilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU