DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EPO 504SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı,öğrencilere nicel araştırma yöntemleriyle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. .
Ders İçeriği Temel istatistiksel kavramlar; daha çok sosyal bilimlerde kullanılan parametrik ve nonparametrik istatistik teknikler; nicel araştırmalarda veri toplama teknikleri, araştırmada kullanılacak istatistiksel çözümleme ve test teknikleri; bilgisayar ortamında istatistik paket programları yardımıyla veri çözümleme uygulamaları yapabilme; seçilen bir problemle ilgili nicel araştırma yapma, yapılan araştırmanın sonuçlarını kurallarına uygun olarak raporlaştırma, araştırmanın sonucunda uygun çözüm önerilerinde bulunma. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesini gerçekleştirir
2Betimsel ve Vardamsal istatistik ile ilgili temel kavramları bilir
3Parametrik ve parametrik olmayan testlerin özellikleri tanır
4Parametrik ve parametrik olmayan testleri birbirinden ayırır
5Parametrik testleri kullanır
6Parametrik olmayan testleri kullanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 0144 5    55   
ÖK 0255 4    45   
ÖK 0345 4    55   
ÖK 0455 5    54   
ÖK 0544 5    44   
ÖK 0644 5    44   
Ara Toplam2627 28    2727   
Katkı4505000055000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Bahar1ÖMÜR KAYA KALKAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EPO 504 Dersin Adı:  SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖMÜR KAYA KALKAN E-Posta :  kayakalkan@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0408,
Amaç : Bu dersin genel amacı,öğrencilere nicel araştırma yöntemleriyle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. .
İçerik : Temel istatistiksel kavramlar; daha çok sosyal bilimlerde kullanılan parametrik ve nonparametrik istatistik teknikler; nicel araştırmalarda veri toplama teknikleri, araştırmada kullanılacak istatistiksel çözümleme ve test teknikleri; bilgisayar ortamında istatistik paket programları yardımıyla veri çözümleme uygulamaları yapabilme; seçilen bir problemle ilgili nicel araştırma yapma, yapılan araştırmanın sonuçlarını kurallarına uygun olarak raporlaştırma, araştırmanın sonucunda uygun çözüm önerilerinde bulunma. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar
2 Bilginin kaynağı, Bilimin doğası, araştırmanın doğası, araştırma dili
3 Araştırma problemi, problemlerin doğası, problemlerin kaynağı, problemlerin ifade edilmesi
4 Evren, örneklem, örneklem seçme yöntemleri, değişkenler, değişkenlerin türleri
5 Kaynak tarama
6 Betimsel istatistik, ölçek ve ölçek türleri, normal dağılım, vardamsal istatistik, t-testleri, varyans analizi, ki kare testi
7 Betimsel araştırmalar
8 İlişkisel araştırmalar
9 nedensel-karşılaştırmalı
10 deneysel araştırmalar
11 Deneme öncesi araştırmalar
12 Yarı-deneme araştırmalar
13 Gerçek deneme araştırmaları
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU