DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EPO 521BİLİM FELSEFESİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bilim felsefesinin temel kavram ve boyutlarını tanıma, felsefi düşünme süreçlerini öğrenme, bilim-felsefe ilişkilerini analiz etme.
Ders İçeriği Bilim-Felsefe ilişkisi; felsefenin bilimsel kavramları sorgulaması; bilim ve felsefenin anlamı, kapsamı, sınırları, özellikleri; bilim, din ve felsefe arasındaki farklar; bilim ve dil ilişkisi; bilimsel yöntem; olgusal veri toplama işlemleri olarak ölçme, deney ve gözlem, bilimsel açıklama, bilimsel yasa, hipotez doğrulama, bilimde nedensellik ilkesi, olasılık yorumu; bilim ve felsefenin ayrışmazlığı; modernizm ve post-modernizm; determinizm; pozitivizm ve post-pozitivizm; paradigmalara dayalı olarak ortaya çıkan dönüşümler ve yeni uygulamalar
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi ifade etmek
2Alandaki temel kavram ve olguları açıklar
3Empirizm ve Pozitivizm ilişkisini tartışır
4Sosyal teorideki yaklaşım ve eleştirileri tanır
5Bilimsel düşüncenin tarihi gelişimini değerlendirir
6Önemli kişilerin alana katkılarını ifade eder
7Farklı bilimsel yaklaşımlara ilişkin tezleri bilimsel çalışmaları incelerken veya yorumlarken kullanır
8Farklı bilimsel yaklaşımlara ilişkin düşünceleri bilimsel çalışmalar tasarlarken veya yürütürken kullanır
9Bilim felsefesinin bilime ve bilim insanına katkısını takdir eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 0155           
ÖK 0255    55     
ÖK 0355    5 5    
ÖK 0455    5 5    
ÖK 055       5    
ÖK 065            
ÖK 075  5         
ÖK 085  5 55  5   
ÖK 0955           
Ara Toplam4525 10 5205155   
Katkı5301012121000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1ABDURRAHMAN ŞAHİN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EPO 521 Dersin Adı:  BİLİM FELSEFESİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ABDURRAHMAN ŞAHİN E-Posta :  asahin@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0408,
Amaç : Bilim felsefesinin temel kavram ve boyutlarını tanıma, felsefi düşünme süreçlerini öğrenme, bilim-felsefe ilişkilerini analiz etme.
İçerik : Bilim-Felsefe ilişkisi; felsefenin bilimsel kavramları sorgulaması; bilim ve felsefenin anlamı, kapsamı, sınırları, özellikleri; bilim, din ve felsefe arasındaki farklar; bilim ve dil ilişkisi; bilimsel yöntem; olgusal veri toplama işlemleri olarak ölçme, deney ve gözlem, bilimsel açıklama, bilimsel yasa, hipotez doğrulama, bilimde nedensellik ilkesi, olasılık yorumu; bilim ve felsefenin ayrışmazlığı; modernizm ve post-modernizm; determinizm; pozitivizm ve post-pozitivizm; paradigmalara dayalı olarak ortaya çıkan dönüşümler ve yeni uygulamalar
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %75
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş ve temel kavramlar
2 Felsefe ve bilim ilişkisi, bilim ve felsefenin ayrışmazlığı, din ve felsefe arasındaki farklar
3 Bilim ve felsefenin anlamı, kapsamı, sınırlılıkları, özellikleri (ontoloji, epistemoloji, etik, mantık)
4 Bilim ve felsefenin anlamı, kapsamı, sınırlılıkları, özellikleri (ontoloji, epistemoloji, etik, mantık)
5 Bilim ve felsefenin anlamı, kapsamı, sınırlılıkları, özellikleri (ontoloji, epistemoloji, etik, mantık)
6 Olgusal veri toplama işlemleri olarak ölçme, deney, gözlem, bilimde nedensellik ilkesi, olasılık yorumu (Doğrulamacılık, tümevarım vs.)
7 Bilimsel yöntem (doğrulamacılık, yanlışlamacılık vs.)
8 Bilim ve dil ilişkisi (Dil oyunları, yapıbozumu, söylem çözümlemesi vs.)
9 Paradigmalara dayalı ortaya çıkan dönüşümler ve yeni uygulamalar
10 Pozitivizm ve post-pozitivizm (kuramsal çoğulculuk, eleştirel teori vs.)
11 Pozitivizm ve post-pozitivizm (determinizm, Faydacılık, araçsallık, evrim vs.)
12 Modernizm ve Postmodernizm (Modern ve postmodern karşılaştırması)
13 Modernizm ve Postmodernizm (Antibilim, feminizm vs. )
14 Bireysel sentez çalışmalarının paylaşımı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Sönmez, Veysel. (2008). Bilim Felsefesi. AnıTürkçe
Demir, Ömer. (2007). Bilim felsefesi. Ankara: Vadi yayınları.Türkçe
Çüçen, Abdülkadir. (2013). Bilim felsefesine giriş. Sentez Yay.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU