DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EPO 517EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Program geliştirme sürecine ilişkin farkındalık kazanarak bir program geliştirme çalışması hazırlar
Ders İçeriği Eğitim programı hazırlamada; ihtiyaç analizinin yapılması, hedeflerin belirlenmesi, içeriğin oluşturulması, eğitim durumlarının, sınama durumlarının tasarlanması ve değerlendirmesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlamak.
2Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurmak.
3Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırmak.
4İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçmek
5Program tasarısı hazırlamak.
6Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanmak.
7Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek.
8Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izlemek
9Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirmek.
10Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanmak.
11Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirmek
12Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçmek ve kullanmak.
13Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapmak.
14Eğitim programları ve öğretim alanındaki güncel uygulamaları, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek.
15Mesleki sorunları/konuları tartışırken, çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkeleri ön planda tutmak.
16Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırma yapmaya istekli olmak.
17Mesleki bir kimlik olarak program geliştirme uzmanlığına değer vermek.
18Bir kurum ya da konu alanında program geliştirme çalışmalarını yürütmek.
19Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak.
20Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak.
21Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygulamak
22Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirerek elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirmek.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01    5555555  
ÖK 02    5555555  
ÖK 03    5555555  
ÖK 04    5555555  
ÖK 05   55555555  
ÖK 06    5555555 5
ÖK 07        5    
ÖK 085 5 5555555 5
ÖK 09  5 5555555 5
ÖK 105         555
ÖK 11  5 5555555  
ÖK 12555      5  5
ÖK 135555     5555
ÖK 14  5         5
ÖK 1555           
ÖK 1655       5   
ÖK 17555          
ÖK 185555555  5555
ÖK 19  5          
ÖK 20            5
ÖK 21   5      55 
ÖK 22   5  5555 5 
Ara Toplam40304525505055505570652545
Katkı2121223233312

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1NECLA KÖKSAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EPO 517 Dersin Adı:  EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NECLA KÖKSAL E-Posta :  nkoksal@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0408,
Amaç : Program geliştirme sürecine ilişkin farkındalık kazanarak bir program geliştirme çalışması hazırlar
İçerik : Eğitim programı hazırlamada; ihtiyaç analizinin yapılması, hedeflerin belirlenmesi, içeriğin oluşturulması, eğitim durumlarının, sınama durumlarının tasarlanması ve değerlendirmesi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders Tanıtımı
2 Program Geliştirmede Temel Kavramlar
3 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
4 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
5 Eğitim Programı Tasarımları
6 Eğitimde Program Geliştirme Modelleri
7 Program Geliştirmenin Planlanması (Çalışma Grupları – İhtiyaç Analizi)
8 Hedefler / Kazanımlar
9 Hedefler / Kazanımlar
10 Ara Sınav
11 İçerik
12 Eğitim Durumları
13 Sınama Durumları
14 Programların Denenmesi Programın Değerlendirilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU