DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EYD 511EĞİTİM PLANLAMASI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, eğitim planlamasına ilişkin temel bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. .
Ders İçeriği Eğitim planlaması ile ilgili temel kavramlar, planlama yöntemleri, uygulamaları , eğitim planlamasında kullanılan göstergeler, eğitim planlamasının özellikleri, planlamanın yasal dayanakları, planlama örgüt ve birimleri, eğitim planlamasında karşılaşılan sorunlar. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Planlama ve eğitim planlaması ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Dünyada ve Türkiye’de planlamanın tarihsel gelişim süreci bilir.
3Türkiye’de eğitim planlaması uygulamalarını, milli eğitim şûraları ve kalkınma planlarını esas alarak inceler.
4Eğitim planlaması yöntemlerini (modellerini) bilir ve okulunda uygulayabilir.
5Eğitim planlamasında kullanılan göstergeleri bilir ve uygular.
6Eğitim planlaması ve nüfus ilişkisini bilir ve planlama çalışmalarında kullanır.
7Eğitim planlaması ve bütçe ilişkisini açıklar ve katıldığı toplantılarda savunur.
8Eğitim planlamasında kullanılan teknikleri bilir ve okulunda / kurumunda uygular.
9Bölgesel kalkınma ve eğitim ilişkisini bilir. TVA, GAP vb örnekleri çözümler.
10Okulöncesi eğitimin, zorunlu eğitim kapsamına alınması ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması sürecinin planlama boyutlarını açıklar
11Eğitimde verimlilik ve etkililiği bilir ve meslek yaşamı boyunca kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01233  4  324 4 2
ÖK 02 4  33 3 333   
ÖK 03324 3 2 53541  
ÖK 04 14 4  4  2 4  
ÖK 05 5 3 4 3   1 42
ÖK 06344 23 2    3  
ÖK 074 5332 5  15 34
ÖK 084 244  5  2 5  
ÖK 095  2 3 3       
ÖK 10   445 2       
ÖK 11 4             
Ara Toplam2123221623242278817131778
Katkı222122021121211

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Güz1GÖKHAN TUZCU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EYD 511 Dersin Adı:  EĞİTİM PLANLAMASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKHAN TUZCU E-Posta :  gtuzcu@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0431-01,
Amaç : Bu dersin genel amacı, eğitim planlamasına ilişkin temel bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. .
İçerik : Eğitim planlaması ile ilgili temel kavramlar, planlama yöntemleri, uygulamaları , eğitim planlamasında kullanılan göstergeler, eğitim planlamasının özellikleri, planlamanın yasal dayanakları, planlama örgüt ve birimleri, eğitim planlamasında karşılaşılan sorunlar. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Planlama ve eğitim planlaması ile ilgili temel kavramlar.
2 Dünyada ve Türkiye’de planlamanın tarihsel gelişim süreci.
3 Türkiye’de eğitim planlaması uygulamaları (milli eğitim şûraları ve kalkınma planları bağlamında).
4 Eğitim planlamasının yöntemleri (modelleri).
5 Eğitim planlamasında kullanılan göstergeler.
6 Eğitim planlaması ve nüfus ilişkisi.
7 Eğitim planlaması ve bütçe ilişkisi.
8 Eğitim planlamasında kullanılan teknikler.
9 Bölgesel kalkınma ve eğitim ilişkisi (TVA, GAP vb).
10 Okulöncesi eğitimin, zorunlu eğitim kapsamına alınması ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması sürecinin planlanması.
11 Eğitimde verimlilik-etkililik ve planlama sürecinde kullanımı.
12 Eğitim planlaması ve sistem çözümleme ilişkisi.
13 İnsangücü planlaması.
14 Genel değerlendirme.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Adem, Mahmut (2008), Eğitim Planlaması, Ankara.Türkçe
Adem, Mahmut (1993), Ulusal Eğitim Politikamız ve Finansmanı, Ankara.Türkçe
Hesapçıoğlu, Muhsin (1994), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi, İstanbul. Türkçe
Hesapçıoğlu, Muhsin (2001), İnsan Kaynakları Planlaması, Ankara. Türkçe
Karakütük, Kasım (2012), Eğitim Planlaması, Ankara.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU