DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EBB 501EĞİTİM DENETİMİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Denetim ve eğitim denetiminin tanımı, belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kurumların gelişme yönü, denetim kurumlarına karşılaştırmalı bakış, eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol inceleme, soruşturma yönü, denetimin eğitim sistemini, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi.
Ders İçeriği Denetim kavramı ve kapsamı, denetim türleri, denetimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, klinik denetim felsefesi, klinik denetimin uygulanması, öğretimsel denetim, kurum denetimi, denetçide aranan özellikler, Türkiye’deki denetim uygulamaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Denetim kavramını, örgütsel önemini, tür ve ilkelerini kavrar.
2Denetmen rol ve yeterliklerini kavrar.
3Denetimde insan ilişkilerinin önemini kavrar
4Denetmen seçme ve yetiştirme sürecini bilir
5Denetimin planlanması sürecini kavrar.
6Denetmenin, rehberlik, mesleki yardım ve iş başında yetiştirme görevlerini kavrar.
7Soruşturma sürecini ve yapılması gerekenleri kavrar.
8Kurum denetiminde amaç ve işlemleri kavrar
9Ders denetim yöntemlerini ve işlemlerini kavrar
10Öğretmenin değerlendirilmesinde kullanılabilecek yöntemleri kavrar.
11Denetimde güdülemenin önemini ve güdüleme kuramlarını bilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Bahar1FATMA ÇOBANOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EBB 501 Dersin Adı:  EĞİTİM DENETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FATMA ÇOBANOĞLU E-Posta :  fcobanoglu@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0432-01,
Amaç : Denetim ve eğitim denetiminin tanımı, belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kurumların gelişme yönü, denetim kurumlarına karşılaştırmalı bakış, eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol inceleme, soruşturma yönü, denetimin eğitim sistemini, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi.
İçerik : Denetim kavramı ve kapsamı, denetim türleri, denetimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, klinik denetim felsefesi, klinik denetimin uygulanması, öğretimsel denetim, kurum denetimi, denetçide aranan özellikler, Türkiye’deki denetim uygulamaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin Tanıtımı
2 Denetimin Tarihsel Gelişimi, Kapsamı, İlkeleri
3 Denetimin Tanımı, Amaçları ve Gerekliliği
4 Denetimin İşlevleri ve Örgüt Yapısı
5 Klinik Denetim, Gelişimsel Denetim
6 Sanatsal Denetim ve Bilimsel Denetim
7 Okul Yöneticilerinin Denetim Görevi
8 Türk Eğitim Sisteminde Denetim Sorunları Ve Çözüm Önerileri
9 Kurum Denetimi / İç Denetim
10 Denetimin Türleri, Denetimin Boyutları ve Modelleri
11 Soruşturmalar
12 Eğitim Denetçilerinin Atanma ve Çalışma Usülleri
13 Türk Eğitim Sisteminde Denetim
14 Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
BAŞARAN,İbrahim Ethem(2000).Örgütsel Davranış.Ankara:Bilim kitap. Türkçe
EREN, Erol(1998).. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Türkçe
ÖZKALP Enver ve Çiğdem KIREL. Örgütsel Davranış. İstanbul:Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU