DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EYD 530EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ DÖNEM PROJESİ0 + 03. Yarıyıl30

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak belirli bir konuyu araştırma ve rapor haline getirme becerisi kazandırılması. .
Ders İçeriği Konu belirleme, verileri ve kaynakları toplama ve işleme, sunum hazırlama.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bir konuya özgü alanyazın ve kuramsal çerçeve oluşturabilir.
2Özgün bir araştırmaya yönelik yöntem ve süreçleri belirleyebilir.
3Toplanan verileri mevcut alanyazın ışığında yorumlayabilir.
4Araştırma bulguları ışığında geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilir.
5Gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını paydaşlarla paylaşabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01555555353 5 233
ÖK 02555555353 5 333
ÖK 03555555353 5 333
ÖK 04555555444 5 333
ÖK 05555555444 5 333
Ara Toplam252525252525172317 25 141515
Katkı555555353050333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)1425350
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1425350
Ödevler22040
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)12020
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


780

30

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU