DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EYD 501EĞİTİM YÖNETİMDE KURAM VE UYGULAMALARI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, öğrencilerin örgüt ve yönetimle ilgili temel kuram, yaklaşım ve süreçleri anlamalarını sağlamaktır. .
Ders İçeriği Yönetime ilişkin temel kavramlar, yönetim kuramlarının gelişimi, Klasik örgüt kuramları, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Çağdaş yaklaşımlar, örgütsel yapı, bürokratik model, katılımcı işletme modeli, alternatif örgütsel yapı modelleri, toplumsal bir sistem olarak okul, örgüt kültürü. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Örgüt ve yönetime ilişkin temel kavramları kavrar.
2Klasik Yönetim Kuramlarını ve ilkelerini kavrar.
3Neo-Klasik Yönetim Kuramını ve ilkelerini kavrar
4Çağdaş Yönetim Kuramlarını ve ilkelerini kavrar
5Klasik, Neo-klasik ve Çağdaş yönetim kuramları arasındaki farkları analiz eder.
6Klasik, Neo-klasik ve Çağdaş yönetim kuramlarının okullarda uygulamalarını değerlendirir.
7Örgüt yapılarını analiz eder
8Ability to comprehend the importance of organizational culture.
9Liderlik kuramlarının evrim sürecini analiz eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 015323  3332  3 3
ÖK 025323  3332  3 3
ÖK 035323  3332  3 3
ÖK 045323  3332  3 3
ÖK 055323  3332  3 3
ÖK 065323  3332  3 3
ÖK 075323  3332  3 3
ÖK 085323  3332  3 3
ÖK 095323  3332  3 3
Ara Toplam45271827  27272718  27 27
Katkı532300333200303

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Güz1ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN
Detay 2021-2022 Güz2ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EYD 501 Dersin Adı:  EĞİTİM YÖNETİMDE KURAM VE UYGULAMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN E-Posta :  atogen@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0432-01,
Amaç : Bu dersin genel amacı, öğrencilerin örgüt ve yönetimle ilgili temel kuram, yaklaşım ve süreçleri anlamalarını sağlamaktır. .
İçerik : Yönetime ilişkin temel kavramlar, yönetim kuramlarının gelişimi, Klasik örgüt kuramları, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Çağdaş yaklaşımlar, örgütsel yapı, bürokratik model, katılımcı işletme modeli, alternatif örgütsel yapı modelleri, toplumsal bir sistem olarak okul, örgüt kültürü. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Örgüt ve yönetime ilişkin temel kavramlar
2 Klasik Yönetim Kuramları
3 Klasik Yönetim Kuramları
4 Neo-Klasik Yönetim Kuramı
5 Çağdaş Yönetim Kuramları
6 Örgüt Kültürü
7 Ara sınav
8 Liderlik Kuramları
9 Liderlik Kuramları
10 Yönetim Süreçleri - Karar verme, planlama
11 Yönetim Süreçleri - Eşgüdümleme - örgütleme
12 Yönetim Süreçleri - iletişim
13 Yönetim Süreçleri - motivasyon, denetleme
14 Genel bir değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU