DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EYD 513EĞİTİM POLİTİKALARI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Eğitim politikaları konusunda yapılan araştırmaların önemini kavramak, farklı eğitim politikalarının sonuçlarını tartışmak, teknik-kavramsal ve sosyal boyutlarıyla eğitim araştırmalarını irdelemek ve geliştirmek dersin temel amacını oluşturmaktadır
Ders İçeriği - Eğitim politikaları konusunda yapılan araştırmalar, - Farklı eğitim politikalarının sonuçları, - Teknik-kavramsal ve sosyal boyutlarıyla eğitim politikaları araştırmaları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim ve politika arasındaki ilişkiyi tanır
2Eğitim politikası çalışmalarının kavramlarını tanır
3Eğitim politikalarıyla ilgili çağdaş tartışmaları bilir,
4Eğitim araştırmaları ve politikalarının önemini anlar
5Eğitim politika dokümanlarını inceler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01333334455555555
ÖK 02555554444333333
ÖK 03555544443333333
ÖK 04555544443333333
ÖK 05444455555333333
Ara Toplam222222222121212220171717171717
Katkı444444444333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Güz1KAZIM ÇELİK
Detay 2021-2022 Güz2KAZIM ÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EYD 513 Dersin Adı:  EĞİTİM POLİTİKALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR KAZIM ÇELİK E-Posta :  kcelik@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0432-14,
Amaç : Eğitim politikaları konusunda yapılan araştırmaların önemini kavramak, farklı eğitim politikalarının sonuçlarını tartışmak, teknik-kavramsal ve sosyal boyutlarıyla eğitim araştırmalarını irdelemek ve geliştirmek dersin temel amacını oluşturmaktadır
İçerik : - Eğitim politikaları konusunda yapılan araştırmalar, - Farklı eğitim politikalarının sonuçları, - Teknik-kavramsal ve sosyal boyutlarıyla eğitim politikaları araştırmaları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eğitim ve Politika İlişkisi
2 Eğitimin İşlevleri
3 Eğitimin Amaçları
4 Eğitim ve Gelecek
5 Geleceğin Eğitimi
6 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları
7 İlköğretim Politikaları
8 Genel Ortaöğretim Politikaları
9 Mesleki ve Teknik Eğitim Politikaları
10 Din Eğitimi Politikaları
11 Yükseköğretim Politikaları
12 Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği
13 Eleştirel Pedagoji Konuları
14 Uluslararası Sınavların İncelenmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Balyer, A (Ed).(2021).YÖNETİCİLER İÇİN EĞİTİMDE POLİTİKA GELİŞTİRME VE ANALİZ. Anı YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU