DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PDR 533KİŞİLİK GELİŞİMİ VE UYUM PSİKOLOJİSİ3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramları, ayrıca insan gelişimi ve farklı yaşam dönemlerindeki krizler hakkında öğrencilere temel bir anlayış kazandırmaktır. 
Ders İçeriği Kişilik ve uyum kavramlarına giriş, kişilik kuramları, araştırma yöntemleri, stresin etkisi ve doğası, etkili ve etkisiz başa çıkma, motivasyon, kişiliği değerlendirme ve motivasyon, kişilik üzerine kültürel etkiler, uyumun farklı kültürel örüntüleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kişilik ve uyumla ilgili temel kavramları anlayabilme
2Kişilik gelişimi ile ilgili farklı kuramsal açıklamaları anlayabilme
3Uyum sürecini etkileyen faktörleri tartışabilme
4Kişilik ve uyum araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri bilebilme
5Farklı gelişim dönemlerinde farklı uyum problemleri olduğunun fark edebilme
6Uyum sorunu yaşayan bireylerin gelişimsel ve psikolojik gereksinimlerini fark edebilme
7Bireylerin etkili uyum sağlamalarında gerekli stratejileri anlayabilme
8Kişilik ve uyumla ilgili süreçlerde üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme
9Alanla ilgili gözlem, sunum, araştırma ve raporlaştırma becerileri sergileyebilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ÖK 0121335355552442325
ÖK 0212235344552542214
ÖK 0321324354542452324
ÖK 0412235345452542215
ÖK 0521324254542441324
ÖK 0612325254542452224
ÖK 0722334345452542215
ÖK 0811225254541451325
ÖK 0922335354442551225
Ara Toplam1414242342244239424017404015221541
Katkı22335354542442225

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)12448
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)5630
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Bahar1NECLA ACUN KAPIKIRAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PDR 533 Dersin Adı:  KİŞİLİK GELİŞİMİ VE UYUM PSİKOLOJİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NECLA ACUN KAPIKIRAN E-Posta :  nkkiran@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0423,
Amaç : Bu dersin amacı kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramları, ayrıca insan gelişimi ve farklı yaşam dönemlerindeki krizler hakkında öğrencilere temel bir anlayış kazandırmaktır. 
İçerik : Kişilik ve uyum kavramlarına giriş, kişilik kuramları, araştırma yöntemleri, stresin etkisi ve doğası, etkili ve etkisiz başa çıkma, motivasyon, kişiliği değerlendirme ve motivasyon, kişilik üzerine kültürel etkiler, uyumun farklı kültürel örüntüleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kişilik kuramlarında kavramsal sorunlar
2 Kişilik: Özellik ya da durum
3 Kişilik ve duygu
4 Kişiliği değerlendirme yöntemleri
5 Çocukluk mizacı
6 Yaşam boyu kişilik gelişimi
7 Bağlanma kuramı
8 Öz belirleme kuramı
9 Özellik ve benlik
10 Kişilik ve sosyal destek süreçleri
11 Kültürler arası karşılaştırma perspektifinden kişilik
12 Kültür ve kişilik
13 Okul psikolojisinde kişilik
14 İŞ yaşamında kişilik
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU