DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PDR 545BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, UYGULAMALARI VE ETİK2 + 22. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere araştırma metodolojisini ve prosedürleriyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmaktır.
Ders İçeriği Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar Bilimsel araştırma süreci Betimleyici istatistiksel teknikler Nicel araştırma yöntemleri Nicel araştırma yöntemleri örnek uygulamalar Ölçek geliştirme süreci Ölçek geliştirme ve geçerli-güvenirlik çalışmaları örnek uygulamalar Vize haftası Nitel araştırma yöntemleri temel kavramlar Nitel araştırma yöntemleri örnek uygulamalar Yarı deneysel ve deneysel araştırma yöntemleri Yarı deneysel ve deneysel araştırma yöntemleri örnek uygulamalar Bilimsel araştırmalarda etik Araştırma önerisi geliştirme süreci
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
11. Bilimsel araştırma süreci ile ilgili temel kavramları açıklayabilme
22. Bilimsel araştırma süreç ve tekniklerini açıklayabilme
33. Araştırma yöntem ve desenlerini analiz edebilme
44. Evren, örneklem, örneklem seçme yöntemleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme
55. Bilimsel araştırmalarda kullanılan değişken, değişkenlerin türleri ve özelliklerini ayırt edebilme
66. Nicel araştırmalarda kullanılan betimsel istatistiklerden faydalanabilme
77. Nitel araştırma süreçlerini bilme ve nitel araştırma dizaynı
88. Deneysel ve yarı deneysel araştırma süreçlerini bilme ve araştırma dizaynı yapabilme
9Araştırma önerisi geliştirebilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ÖK 01                 
ÖK 02                 
ÖK 03                 
ÖK 04                 
ÖK 05                 
ÖK 06                 
ÖK 07                 
ÖK 08                 
ÖK 09                 
Ara Toplam                 
Katkı00000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler9436
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Bahar1ERDİNÇ DURU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PDR 545 Dersin Adı:  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, UYGULAMALARI VE ETİK
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ERDİNÇ DURU E-Posta :  eduru@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0423,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilere araştırma metodolojisini ve prosedürleriyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmaktır.
İçerik : Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar Bilimsel araştırma süreci Betimleyici istatistiksel teknikler Nicel araştırma yöntemleri Nicel araştırma yöntemleri örnek uygulamalar Ölçek geliştirme süreci Ölçek geliştirme ve geçerli-güvenirlik çalışmaları örnek uygulamalar Vize haftası Nitel araştırma yöntemleri temel kavramlar Nitel araştırma yöntemleri örnek uygulamalar Yarı deneysel ve deneysel araştırma yöntemleri Yarı deneysel ve deneysel araştırma yöntemleri örnek uygulamalar Bilimsel araştırmalarda etik Araştırma önerisi geliştirme süreci
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU