DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PDR 531PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi teorik oryantasyonları içinde bir gelişimsel anlayışa yönelik güçlü bir vurgu ile bireyle psikolojik danışma kavramlarına, becerilerine ve insanlar arasındaki farklılıklara duyarlı tekniklere ilişkin temel bir anlayış sağlamaktır. 
Ders İçeriği Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları. 
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Psikolojik danışmanın amaçlarını bilir.
2Psikolojik danışma sürecinin aşamalarını kavrar.
3Psikolojik danışmada kullanılan temel becerileri bilir.
4Psikolojik danışmada kullanılan ileri düzey becerileri bilir.
5Psikolojik danışmada kullanılan temel ve ileri düzey becerileri bütünleştirir.
6Psikolojik danışma sürecinde oluşturulması gereken terapötik koşulları bilir.
7Psikolojik danışma becerileri ile terapötik koşullar arasındaki ilişkileri kavrar.
8Psikolojik danışma sürecini başlatır, sürdürür ve sonlandırır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ÖK 0122245355552552424
ÖK 0211143355552551314
ÖK 0321133245441452423
ÖK 0411154244551451424
ÖK 0522244244541451414
ÖK 0611144244441451414
ÖK 0711155255451541514
ÖK 0811144254541551414
Ara Toplam1110103332183636373610363910321131
Katkı11144255551551414

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11444
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)10660
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1TURGUT TÜRKDOĞAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PDR 531 Dersin Adı:  PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT TURGUT TÜRKDOĞAN E-Posta :  tturkdogan@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0423,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi teorik oryantasyonları içinde bir gelişimsel anlayışa yönelik güçlü bir vurgu ile bireyle psikolojik danışma kavramlarına, becerilerine ve insanlar arasındaki farklılıklara duyarlı tekniklere ilişkin temel bir anlayış sağlamaktır. 
İçerik : Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları. 
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Psikolojik Danışmanın Aşamaları
2 Psikolojik Danışmada Amaç, Strateji ve Müdahale Seçme
3 Psikolojik Danışmada Teknik Eklektizm / Arnold Lazarus-Çok Modelli Terapi
4 Adlerci ve Psikodinamik Yaklaşımlara Dayalı Teknikler
5 Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Teknikler (Olumlu Pekiştirme ya da Ceza Kullanan Teknikler)
6 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Yaklaşımına Dayalı Teknikler
7 Bilişsel ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Teknikler
8 Gestalt ve Psikodrama İlkelerine Dayalı Teknikler
9 Birey Merkezli-Hümanist Yaklaşıma Dayalı Teknikler
10 Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımına Dayalı Teknikler
11 Bilinçli Farkındalık ve Kabul (Mindfulness/Acceptance) Yaklaşımına Dayalı Teknikler
12 Sosyal Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Teknikler
13 Aile Terapisine Dayalı Sistemik Müdahaleler
14 Çok-Kültürlü Bakış Açısı: Psikolojik Danışma Müdahalelerinin Etkililiği
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Erford, B. T. (2019). Psikolojik Danışmanların Bilmesi Gereken 40 Teknik. Pegem Akademi: Ankara.Türkçe
Hachney, H. ve Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı. Mentis Yayıncılık: Ankara.Türkçe
Egan, G. (1975). Psikolojik Danışmaya Giriş: Kişilerarası İlişkiler Kurmada ve Kişisel Yardım Hizmeti Vermede Sistematik Bir Model. Brooks/Cole Publishing Company: California.Türkçe
Cooper, M. (2012). Essential Research Findings in Counselling and Psychotherapy. SAGE Publications Inc: California.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU