DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 544MATEMATİK EĞİTİMİNDE DÖNEM PROJESİ 0 + 03. Yarıyıl30

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu ders kapsamında; öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak matematik eğitimi ile ilgili belirli bir konuyu araştırma ve rapor haline getirme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje geliştirme basamakları ile öğrenenlerin bilimsel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, araştırma becerileri, çıkarımda bulunma ve içerik oluşturma, karar verme vb. özelliklerini de içeren üst düzey bilişsel düşünme becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.
Ders İçeriği Matematik eğitimi alanında problem durumu belirleme, bilimsel araştırma yapma, proje planı geliştirme ve planı uygulama, değerlendirme ve yansıtma basamaklarını kullanarak matematik eğitiminde proje temelli öğrenmeyi uygular Matematik eğitimi projesi ile gerçek bir problem durumununu matematik, fen bilimleri, mühendislik, çevre, sosyal, ekonomi, kültürel ve etik faktörlerin etkileşimi ile disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel mesleki becerileri, iletişim becerileri, işbirlikli çalışma becerileri, araştırma becerileri, problem çözme, ve karar verme becerileri gelişir
2Matematik eğitimi alanında özgün bir araştırmaya yönelik yöntem ve süreçleri belirleyebilir.
3Etik ilkelere uygun olarak bilimsel bir araştırmayı gerçekleştirebilir.
4Toplanan verileri mevcut alanyazın ışığında yorumlayabilir.
5Gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını paydaşlarla paylaşabilir.
6Matematik eğitimi alanında bir konuya özgü alanyazın ve kuramsal çerçeve oluşturabilir.
7Araştırma bulguları ışığında geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01553353455
ÖK 02543555434
ÖK 03543254444
ÖK 04553445444
ÖK 05543454434
ÖK 06544345444
ÖK 07545454454
Ara Toplam353024253330282829
Katkı543454444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)1410140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1430420
Ödevler260120
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)15050
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)15050
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


780

30

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU