DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 536İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Betimsel ve Vardamsal istatistik hakkında bilgiler verme, veri analizi ve temel istatistik becerilerini uygulamalı olarak kazandırmak.
Ders İçeriği İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistikle ilgili temel kavramları açıklar.
2Bazı temel parametrik ve parametrik olmayan istatistik testlerin özelliklerini belirtir.
3Okudukları bilimsel yayın ve makalelerdeki temel istatistik teknikleri ayırt eder.
4Bir araştırmadan elde ettiği verileri düzenler.
5Bilimsel yayın ve makalelerdeki temel istatistik teknikleri ayırt eder.
6Verilere uygun olan temel istatistik teknikleri seçer.
7İstatistiksel sonuçları araştırmanın amacına uygun olarak yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01543354343
ÖK 02543354343
ÖK 03543354343
ÖK 04533442344
ÖK 05533442344
ÖK 06533442344
ÖK 07534444454
Ara Toplam352422253122222925
Katkı533443344

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Arasınav11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU