DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 543CEBİRİN DOĞASI VE CEBİRSEL DÜŞÜNMENİN GELİŞİMİ 3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, cebirin doğasını , cebirsel düşünmenin temel bileşen ve aşamalarının kavranmasını sağlamak ve bunların yanında çeşitli cebir kavramlarının farklı temsiller ışığında modellenmesi ve matematiksel soyutlamalara ulaşılmasını sağlamaktır.
Ders İçeriği Cebirin tanımı. Tarihsel süreç içinde cebirin gelişim aşamaları ve bu aşamaların cebirsel düşünmenin, literatürde ortaya konan bileşenleri ile ilişkilendirilmesi. Sayıların harflerle temsil edilmesinin yüklendiği farklı anlamlar. Cebirsel ifadelerin çeşitli modeller yardımı ile incelenmesi ve bunlardan ulaşılabilecek soyut çıkarımlar. Cebir kavramlarında sıklıkla karşılaşılan kavram yanılgıları ve çözüm önerileri. Cebir kavramlarının öğretimi ile ilgili ders planı hazırlanması ve uygulanması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Cebir kavramlarının gelişimi ile ilgili tarihsel süreci bilir.
2Cebirsel düşünmenin aşama ve bileşenlerinin farkındadır ve bunu öğretime uygular.
3Sayıların harflerle temsil edilmesinin yüklendiği farklı anlamları ayırt eder.
4Cebirsel ifadeler ile ilgili çeşitli modelleri oluşturur ve matematiksel çıkarımlarda bu modellerden yararlanır.
5Cebir kavramlarında sıkça rastlanan öğrenci güçlüklerini ve kavram yanılgılarını bilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01524254354
ÖK 02555454554
ÖK 03523253354
ÖK 04545454554
ÖK 05535455454
Ara Toplam251622162520202520
Katkı534354454

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Arasınav11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU