DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 533MATEMATİK EĞİTİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, matematiksel modelleme yaklaşımları ve problem çözme stratejileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlayarak çeşitli gerçek hayat problemlerinin matematiksel modelleme stratejileri ile çözme süreçlerini analiz etmektir.
Ders İçeriği Matematiksel modelleme süreci ve özellikleri. Matematiksel modelleme ile problem çözme arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gerçek hayattan seçilen problem durumlarının çeşitli modelleme stratejileri kullanılarak modellenmesi ve analiz edilmesi, matematiğin gerçek hayat problemlerinin çözümünde kullanılmasıyla ilgili stratejiler ve teknikler. Olayların matematiksel modellerinde gözlem, deney, benzetim, bilgisayar ve çeşitli teknolojilerin kullanılması. Matematiksel kavramların, ilişkilerin, teoremlerin fiziksel nesneler, resim, şekil, bilgisayar, hesap makinesi vb. araçlar kullanılarak modellenmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Matematiksel modelleme kavramını tanımlar.
2Matematiksel modelleme stratejilerini bilir ve uygular.
3Matematiksel modelleme döngüsünü açıklar.
4Problem çözme aşamalarını bilir.
5Matematik öğretiminde problem çözme aşamalarını kullanır.
6Matematiksel modelleme ile problem çözme arasındaki ilişkiyi açıklar.
7Matematik öğretme etkinliklerinde modelleme problemlerine yer verir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01523254553
ÖK 02534454554
ÖK 03523354554
ÖK 04545354554
ÖK 05555455554
ÖK 06545254554
ÖK 07555454554
Ara Toplam352530223529353527
Katkı544354554

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Arasınav11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU