DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 532MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, “Dinamik ve Etkileşimli Matematik Öğrenme Ortamı Tasarımı” dersinde kazanılan matematik yazılımı kullanabilme becerisinin de işe koşulması ile çeşitli gerçek hayat durumlarının 2 veya 3 boyutlu ortamda matematiksel modeller yardımı ile simülasyonlarını oluşturabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Bu sayede, matematiğin gerçek hayat için bir modelleme aracı olduğu fikrinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Ders İçeriği Bir tekerleğin yuvarlanması, koni kesitlerinden eğri elde edilmesi, bir cismin yüksekliğinin eğim ölçer kullanımı ile hesaplanması, bir eğrinin veya bölgenin bir eksen etrafında döndürülmesi, tüketme yöntemi ile eğrilerin uzunluklarının ve eğrilerin oluşturduğu bölgelerin alanlarının temsil edilmesi, cisimlerin düzleme açılımları, birbirileri ile kesişimleri ve çeşitli dönüşümlere maruz bırakılması ile karşılaşılan durumların incelenmesi gibi çalışmaların GeoGebra ortamında tasarımı ve bu tasarımlardan matematiksel modeller oluşturulması. Gerçek hayat durumlarının sanal ortamdaki simülasyonları ile matematiksel modelleri arasındaki ilişkinin matematik öğrenmedeki etkisinin araştırılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tanımlanan çeşitli gerçek hayat durumlarını dinamik matematik yazılımı ortamında modelleyebilir.
2Gerçek hayat durumlarının dinamik modelleri üzerinden matematiksel modeller üretebilir ve yorumlayabilir.
3Matematiğin gerçek hayatı modelleme rolünü fark eder.
4Gerçek hayat durumlarının dinamik modelleri üzerinde çalışmanın matematik öğrenmeye etkisini incelemek için bir araştırma kurgular ve yürütür.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01525552253
ÖK 02515552253
ÖK 03522152253
ÖK 04545554455
Ara Toplam20917162010102014
Katkı524453354

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Arasınav11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1ÇAĞLAR NACİ HIDIROĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IME 532 Dersin Adı:  MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÇAĞLAR NACİ HIDIROĞLU E-Posta :  chidiroglu@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0224,
Amaç : Bu dersin amacı, “Dinamik ve Etkileşimli Matematik Öğrenme Ortamı Tasarımı” dersinde kazanılan matematik yazılımı kullanabilme becerisinin de işe koşulması ile çeşitli gerçek hayat durumlarının 2 veya 3 boyutlu ortamda matematiksel modeller yardımı ile simülasyonlarını oluşturabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Bu sayede, matematiğin gerçek hayat için bir modelleme aracı olduğu fikrinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
İçerik : Bir tekerleğin yuvarlanması, koni kesitlerinden eğri elde edilmesi, bir cismin yüksekliğinin eğim ölçer kullanımı ile hesaplanması, bir eğrinin veya bölgenin bir eksen etrafında döndürülmesi, tüketme yöntemi ile eğrilerin uzunluklarının ve eğrilerin oluşturduğu bölgelerin alanlarının temsil edilmesi, cisimlerin düzleme açılımları, birbirileri ile kesişimleri ve çeşitli dönüşümlere maruz bırakılması ile karşılaşılan durumların incelenmesi gibi çalışmaların GeoGebra ortamında tasarımı ve bu tasarımlardan matematiksel modeller oluşturulması. Gerçek hayat durumlarının sanal ortamdaki simülasyonları ile matematiksel modelleri arasındaki ilişkinin matematik öğrenmedeki etkisinin araştırılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU