DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 530MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÖRSELLEŞTİRME ÖĞRETİMİ3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dersi alan öğrencilerin, taslak çizme, perspektif, görünüş ve kesit alma, gölgeleme tekniklerinden yaralanarak katı cisimleri hem çizme hem de bilgisayar destekli görselleştirme becerilerini geliştirmektir. Bunun yanı sıra ilköğretim müfredat programında yer alan görselleştirme ile ilgili kazanımlar için öğrenme içerikleri tasarlamaktır.
Ders İçeriği Bir nesnenin farklı köşelerden görüntüsünü oluşturma, eksenler yönünde nesneyi döndürme, bazı nesnelerin kesitleri alma, birleştirilmiş nesneleri görüntüleme, perspektif türleri, 1,2, veya 3 kaçış noktalı perspektif çizimi, üst ön yan görünüşü verilen bir nesnenin 3 boyutlu görüntüsünü çizme, bir nesnenin üst ön yan görüntüleri, küp, prizma, piramit silindirin açılmış hali, nesnelerin açınımını çizme, ilköğretimde görselleştirme kazanımları ile ilgili öğrenme içeriği tasarlama, açık kaynak kodlu bilgisayar programları yardımıyla görselleştirme
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel geometrik bir objenin farklı köşelerden görüntüsünü çizebilir
2Temel geometrik bir objenin eksenler yönünde döndürülmesiyle elde edilen görüntüsünü çizebilir
3Katı cisimlerin düzlemlerle arakesitlerini çizebilir
4Temel geometrik objelerin 1,2,3 kaçış noktalı perspektiflerini çizebilir
5Katı cisimlerin açınımlarını çizebilir
6Kazanılan çizim becerilerini bilgisayar programları kullanarak görselleştirebilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01534353453
ÖK 02534353453
ÖK 03534353453
ÖK 04544453454
ÖK 05544453454
ÖK 06544553454
Ara Toplam302124223018243021
Katkı544453454

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Arasınav11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU