DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 610OSMANLI VERGİ SİSTEMİ3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Yeniçağda Osmanlı Devletinin ekonomi politikalarının şekillenmesinde ve Osmanlı Devleti’nin ticarî faaliyetlerinin yürütülmesinde en önemli etkenlerden birisi olan Osmanlı vergi sisteminin öğretilmesidir.
Ders İçeriği Osmanlı vergi sisteminin kaynakları, temelleri, vergilendirmenin tarihi, vergilerin toplanması, vergi türleri ve zaman içerisindeki değişimleri üzerinde durulacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazanır.
2Tespit ettiği konuların tarihi analiz sürecini planlayabilir, projelendirebilir ve uygulayabilir.
3Dersin geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılar, analiz eder, tartışır ve gelecek projeksiyonu sunar.
4Arşivlerden faydalanma usullerini kavrar.
5Tarihi kaynakların tenkitini kavrar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01545455445
ÖK 02455445545
ÖK 03455454454
ÖK 04345545434
ÖK 05455445454
Ara Toplam202325212224212122
Katkı455445444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler620120
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13333
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)22040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Bahar1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 610 Dersin Adı:  OSMANLI VERGİ SİSTEMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2013-2014 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Posta :  maunal@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri FEF B0209,
Amaç : Yeniçağda Osmanlı Devletinin ekonomi politikalarının şekillenmesinde ve Osmanlı Devleti’nin ticarî faaliyetlerinin yürütülmesinde en önemli etkenlerden birisi olan Osmanlı vergi sisteminin öğretilmesidir.
İçerik : Osmanlı vergi sisteminin kaynakları, temelleri, vergilendirmenin tarihi, vergilerin toplanması, vergi türleri ve zaman içerisindeki değişimleri üzerinde durulacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Osmanlı Vergi sisteminin Esasları
2 Vergilerin Tesbiti: Tahrirler
3 Tahrirlere Göre Narh Fiyatları
4 Zekat vergi ilişkisi
5 Tarım Ürünlerinin vergilendirilmesi
6 Osmanlı hazinesinin ana kaynağı: Öşür
7 Hayvancılık ve Hayvancılıkla İlgili Resimler
8 Şahıs Başına Alınan Vergi ve Resimler
9 Maktû Vergiler
10 Mukâta’alar
11 Arızî Vergiler
12 Ticaret ve Gümrük Resimleri
13 Avârız Vergisi
14 Kanun Dışı Vergiler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU