DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBR 471UZMANLIK SPOR BRANŞI - ARTİSTİK CİMNASTİK - I3 + 37. Yarıyıl6,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Artistik cimnastik branşında 6-8 yaş kızların (atlama masası, kız paraleli, denge ve yer aletleri) ve erkeklerin (yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks aletleri) minikler (minik I) yaş kategorisindeki yarışma serilerinde bulunan hareketlerin öğretim basamakları ve yardım şekillerinin öğrenimi ve öğretimi, bu yaş grupları için her aletlerindeki kuvvet, denge ve esneklik becerileri kazandırmak, bu yaş grubuna uygun özel antrenman bilgilerini edinmek, antrenörlük alanında artistik cimnastik branşı ile ilgili edindikleri bilgileri kullanmalarını sağlamak, artistik cimnastik yarışma kuralları (kadın ve erkek) hakkında detay bilgiye sahip olmak.
Ders İçeriği Spor bilimlerinin kuramsal temellerine dayalı artistik cimnastik spor dalına yönelik bilgi ve becerilerin pratiğe aktarılması; farklı koşullar altında minikler yaş düzeyinde artistik cimnastik uygulamalarının yapılmasını destekleyecek bilginin öğretimini içerir.
Ders Ön Koşul SBT 109 CİMNASTİK
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Artistik cimnastiğin 6-8 yaş grubu çocuklarına yönelik bütün aletleri ile ilgili (kızlar -atlama masası, kız paraleli, denge, yer aletleri- ve erkekler - yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel barfiks aletleri) temel beceri ve teknikleri bilir.
2Artistik cimnastiğin 6-8 yaş grubu çocuklarına yönelik bütün aletleri ile ilgili (kızlar -atlama masası, kız paraleli, denge, yer aletleri- ve erkekler - yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel barfiks aletleri) temel beceri ve teknikleri uygular.
3Artistik cimnastik ile ilgili 6-8 yaş grubu çocuklarına yönelik farklı aletlerdeki temel kuvvet, esneklik ve denge beceri geliştirme tekniklerini bilir.
4Antrenörlük alanında artistik cimnastik branşı ile ilgili edindikleri bilgileri kullanır.
5Farklı aletlerdeki 6-8 yaş grubu çocuklarına yönelik artistik cimnastik becerileri için yardım metotlarını öğrenir.
66-8 yaş grubu çocuklarına yönelik artistik cimnastik yarışma kuralları hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
76-8 yaş grubu çocuklarına yönelik artistik cimnastik ile ilgili bir konuda sunum yapar.
86-8 yaş grubu çocuklarına yönelik uygun özel antrenman bilgilerini bilir.
96-8 yaş grubu çocuklarına yönelik uygun özel antrenman programı hazırlar.
10Artistik cimnastik ile ilgili güncel gelişmeleri ve yarışmaları takip eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ÖK 01                 
ÖK 02                 
ÖK 03                 
ÖK 04                 
ÖK 05                 
ÖK 06                 
ÖK 07                 
ÖK 08                 
ÖK 09                 
ÖK 10                 
Ara Toplam                 
Katkı00000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14684
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Alan Çalışması13030
Sunum (Öğrenci)11010
Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer) (Öğrenci)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


169

6,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBR 471 Dersin Adı:  UZMANLIK SPOR BRANŞI - ARTİSTİK CİMNASTİK - I
Saat (T+P) : 3 + 3   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI E-Posta :  omballi@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0134,
Amaç : Artistik cimnastik branşında 6-8 yaş kızların (atlama masası, kız paraleli, denge ve yer aletleri) ve erkeklerin (yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks aletleri) minikler (minik I) yaş kategorisindeki yarışma serilerinde bulunan hareketlerin öğretim basamakları ve yardım şekillerinin öğrenimi ve öğretimi, bu yaş grupları için her aletlerindeki kuvvet, denge ve esneklik becerileri kazandırmak, bu yaş grubuna uygun özel antrenman bilgilerini edinmek, antrenörlük alanında artistik cimnastik branşı ile ilgili edindikleri bilgileri kullanmalarını sağlamak, artistik cimnastik yarışma kuralları (kadın ve erkek) hakkında detay bilgiye sahip olmak.
İçerik : Spor bilimlerinin kuramsal temellerine dayalı artistik cimnastik spor dalına yönelik bilgi ve becerilerin pratiğe aktarılması; farklı koşullar altında minikler yaş düzeyinde artistik cimnastik uygulamalarının yapılmasını destekleyecek bilginin öğretimini içerir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Artistik cimnastiğin tanımı, branşları ve tarihçesi.
2 Çocuklara cimnastiğin öğretilmesinin önemi. Cimnastiğin öğrenim ve öğretimindeki güvenlik önemleri.
3 Artistik cimnastikte doğru ısınma - soğuma yöntemleri. Temel yer değiştirme, nesne kontrol gerektiren ve dengeleme hareketleri ve bu hareketleri geliştirmek için kullanılan alıştırmalar.
4 Hareket kavram ve beceri açıklamaları ve örnekleri. Artistik cimnastikte temel hareket pozisyon ve duruşlar.
5 Artistik Cimnastik kadınlar genel yarışma kuralları.
6 Artistik Cimnastik yer aletinin tanıtılması. Yer aletinde yürüyüş, dönüş, bacak savurmaları, yuvarlanmalar (takla çeşitleri), köprü, amut ve amut takla.
7 Artistik Cimnastik yer aletinde çember, öne ve geri köprü, erişmek amut.
8 Artistik Cimnastik yer aletinde zıplama ve sıçramalar (360o dönüşlü düz, kangru, 180o ve 360o dönüşlü kangru, sıpagat, sison, halka, toplu, 180o - 360o dönüşlü toplu, kurt, cek, greyçe, geyik, geyik 180o dönüş ve makaslı geyik) ve tek ayak üzerinde 360o dönüş.
9 Yer aleti yarışma kuralları.
10 Atlama masasında aletin tanıtılması, yaklaşım koşusu, trampolinden basış ve sıçrama, tramplene basış ve sıçrama, iniş, toplu bacak geçiş ve açık bacak geçiş
11 Atlama masasında trampolinden 1.10 cm yükseklikteki puf mindere amut ittiriş sırta düşüş, yerde oluşturulan kademeli minder düzeneğinde amut ittiriş ve überşlak
12 Artistik cimnastik ile ilgili temel kuvvet, esneklik ve denge becerilerinin öğretilmesi.
13 Atlama masası aleti yarışma kuralları.
14 Yer ve atlama masası aletlerinde Minik I yarışma serilerinin değerlendirilmesi.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
ASEP (1992) Rookie Coaches Gymnastic Guide. USA, Human Kinetics.English
Aykroyd, P. (1984). Cimnastik. (çeviri: S. Mengütay), 1. Baskı., 80 s., Adam Yayıncılık, İstanbul.Türkçe
Bott, J. (1989). Rhythmic gymnastics the skills of the game. 1. Baskı., 122 p., British Library Cataloguing in Publication Data, Great Britain.Türkçe
Educational Resources Information Center (2003). Team Sports, Gymnastics, and Dance in Community Settings - A Guide for Teachers, Coaches, and Parents. USA, Human Kinetics.English
Güven, N.M. (2005). Okul öncesi ve ilköğretimde beden eğitimi. 192 s., Kök Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Hacker, P., Malmberg, E., & Nance, J. (1996). Gymnastics, Fun & Games. 125 p., Human Kinetics, USA.English
Hall, J. (2002). Gymnastics Activities for Juniors. 2nd Ed. A & C Black Publisher Ltd., London. English
Hall, J. (2003). Gymnastics Activities for Infants. 2nd Ed. A & C Black Publisher Ltd., London.English
Kırchner, G. & Fishburne, G. J. (1995). Physical Education for Elementary School Children. Wisconsin: Brown & Benchmark Com. English
Malmberg, E. (2003). KiDnastics - A Child-Centered Approach to Teaching Gymnastics. Human Kinetics, USA.English
Mengütay, S. (1992). Artistik Cimnastik Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım Şekilleri. İstanbul. Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Türkçe
Mitchell, D., Davis, B. & Lopez, R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastics Skills. 297 p., Human Kinetics, USA.English
Özer, M. K. (1992). Artistik Cimnastik Antrenmanın Temelleri. 68 s., Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Yayınları, Ankara.Türkçe
Pica, R. (1988). Dance Training for Gymnastics. 150 p., Human Kinetics, USA.English
Sands, W.E. (1982). Modern Women’s Gymnastics. 103 p., Sterling Publishing Co., New York.English
Şengül, E. (1996). Okullarda Aletli Cimnastik. 2. Baskı., 196 s., Bağırgan Yayınevi, Ankara.Türkçe
Şengül, E. (1996). Serbest cimnastik. 2. Baskı., 142 s., Bağırgan Yayınevi, Ankara.Türkçe
Sutherland, C. (2006). No Gym? No Problem! - Physical Activities for Tight Spaces. USA, Human Kinetics.English
Suveren, S. ve Suveren, S. (2002). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları. 234 s., Nobel Yayın Evi, Ankara. Türkçe
Tatlow, P. (1978). The world of gymnastics. 128 p., Atheneum Publisher, New York. English
Turoff, R. (1991).Artistic Gymnastics. 420 p. Brown Publishers, USA.English
Ward, P. (1997). Teaching Tumbling. USA, Human Kinetics.English
Werner, P.H. (2004). Teaching children gymnastics. Second edition. 237 p., Human Kinetics, USA.English
Yılbar, N. (1971). Öğretim ve Yardım Usülleri İle Aletli Cimnastik. Istanbul. Milli Eğitim Basımevi.Türkçe
YMCA of the USA (2001). YMCA Gymnastics CD-4th Edition. USA, Human Kinetics.English
Suveren, S. ve Suveren, S. (2002). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları. 234 s., Nobel Yayın Evi, Ankara. Türkçe
Mitchell, D., Davis, B. & Lopez, R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastics Skills. 297 p., USA, Human Kinetics.English
Werner, P.H. (2004). Teaching children gymnastics. Second edition. 237 p., Human Kinetics, USA.English
Malmberg, E. (2003). KiDnastics - A Child-Centered Approach to Teaching Gymnastics. Human Kinetics, USA.English
Mitchell, D., Davis, B. & Lopez, R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastics Skills. 297 p., Human Kinetics, USA.English
Şengül, E. (1996). Okullarda Aletli Cimnastik. 2. Baskı., 196 s., Bağırgan Yayınevi, Ankara.Türkçe
Suveren, S. ve Suveren, S. (2002). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları. 234 s., Nobel Yayın Evi, Ankara. Türkçe
Mitchell, D., Davis, B. & Lopez, R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastics Skills. 297 p., USA, Human Kinetics.English
Werner, P.H. (2004). Teaching children gymnastics. Second edition. 237 p., Human Kinetics, USA.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev30Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU