DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 333II. YABANCI DİL – I (FRANSIZCA)4 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Temel düzeyde konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlamak.
Ders İçeriği Verb "to be", Possessive adjectives, Possessive's, Adjectives, Present Simple, Articles, Plurals, There is - there are, some-any, can-can't, The simple past tense - past forms of can: (could) and the verbs "be" was-were, Prepositions of place, Desribing places, people, Present continious, "going to" near future, Question words, Present perfect, verb patterns, Reported speech.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Alanında farklı makaleler üzerinde tartışır.
2Alanındaki farklı konular hakkında projeler hazırlar.
3Kendi alanıyla ilgili kelime bilgisini geliştirir.
4Metinlerdeki dilbilgisi kurallarını analiz eder.
5Dört farklı dil becerisi(Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma) kullanımını geliştirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)6212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)5210
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1GAMZE KOÇBAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBT 333 Dersin Adı:  II. YABANCI DİL – I (FRANSIZCA)
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAMZE KOÇBAŞ E-Posta :  gkocbas@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0015,
Amaç : Temel düzeyde konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlamak.
İçerik : Verb "to be", Possessive adjectives, Possessive's, Adjectives, Present Simple, Articles, Plurals, There is - there are, some-any, can-can't, The simple past tense - past forms of can: (could) and the verbs "be" was-were, Prepositions of place, Desribing places, people, Present continious, "going to" near future, Question words, Present perfect, verb patterns, Reported speech.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Selamlama ve kendini tanıtma, Eril – dişil ayırımı, être ve s’appeler fiilleri şimdiki zaman çekilişi. (Unité 1 - Leçon 0-1)
2 Kendini tanıtma – Adını ve soyadını sorma ve söyleme, Belirtili tanım edatları le,la.., İsimlerde eril dişil ayırımı. (Leçon 1)
3 : Bir kişiyi tanıtma, Ailesini tanıtma, İsimlerde ve sıfatlarda eril dişil ayırımı, Au /en + pays(ülke isimleri), à + ville (Şehir isimleri) (Leçon 2)
4 Au /en + pays(ülke isimleri), à + ville (Şehir isimleri), Habiter fiili şimdiki zaman, Belirtisiz tanım edatları un / une, (Leçon 2)
5 Bir kişi hakkında sorular sorma, (yaşını, adresini, telefon numarasını sorma) Aller ve avoir fiilleri şimdiki zaman, Soru sıfatları quel / quelle. (Leçon 3)
6 Tekil sahiplik sıfatları, Yaş ve adres soruları, Formes de politesse (Vous zamiriyle sorular) (Leçon 3)
7 Kendini tanıtma ve zevklerinden bahsetme, mektup arkadaşlığı, kendini yazılı şekilde ifade etme (Leçon 4)
8 Eşyaları cisimleri tanımlama ve yerlerini belirtme, İsimlerin ve edatların çoğul yapıları, être fiili şimdiki zaman çoğul şahıslar, Yer edatları. (Unité 2 - Leçon 5)
9 Il y a ve Qu’est-ce que soru kelimesi, Sahipliği ifade etme,(mon,ton,son/ma,ta,sa/ notre,votre,leur), Vurgulama zamirleri,(moi,toi,lui,elle,vous ) (Leçon 6)
10 Olumsuzluk ne .... pas, Sıfatların isimlerle uyumu (Adjectifs-noms), Çoğul sahiplik sıfatları, (mes,tes,ses,nos,vos,leurs) (Leçon 6)
11 : Renkleri belirtme, Avoir fiili çoğul şahıslar şimdiki zaman, Bir kişiyi elbiseleriyle tasvir etme. (Leçon 6)
12 Bir eşyayı tanıtma, Soru sıfatları quel / quelle / quels / quelles, İsaret sıfatları, (ce, cet, cette, ces ) (Leçon 7)
13 Fiyat sorma ve belirtme, Soru zarfları Comment ve combien, Sipariş verme, (Leçon 7)
14 Kişileri ve eşyaları gösterme ve yerleştirme, yer edatları, Şiir yazma, dilde oyun oynama. (Leçon 8)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Taxi 1 (Méthode de français / Cahier d’exercices 1) Français
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ara Sınav40Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU