DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 341İSTATİSTİK1 + 26. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere spor bilimlerinde yaygın olarak kullanılacak istatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, dağılımlar, hipotez testleri ve istatistik paket programlarında uygulama becerilerini kazandırmaktır.
Ders İçeriği Araştırma tekniklerine uygun olarak spor bilimlerinde kullanılacak temel istatistik bilgiler, istatistik hesaplamalar ve bilgisayar kullanarak uygulama konularına yer verilmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistik biliminin temel kavramlarını tanımlar
2Karar problemlerinde gerekli bilgileri elde etmede temel veri yapılarını tanımlayarak varsa farklarını ortaya koyar
3Spor bilimlerinde bilgi üretme sürecinde istatistik yaklaşımı uygular
4Değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyar
5Spor bilimlerinde farklı araştırma türlerinde kullanılan istatistiksel yöntemleri belirleyebilir.
6Spor bilimlerinde uygulamalı olarak temel istatistiksel analizleri yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler11010
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)2816
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1ARDA ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBT 341 Dersin Adı:  İSTATİSTİK
Saat (T+P) : 1 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ARDA ÖZTÜRK E-Posta :  ardao@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBTMER A0149,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilere spor bilimlerinde yaygın olarak kullanılacak istatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, dağılımlar, hipotez testleri ve istatistik paket programlarında uygulama becerilerini kazandırmaktır.
İçerik : Araştırma tekniklerine uygun olarak spor bilimlerinde kullanılacak temel istatistik bilgiler, istatistik hesaplamalar ve bilgisayar kullanarak uygulama konularına yer verilmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma, dersin ve laboratuvar kullanım gereklerinin açıklanması
2 İstatistik tanım ve kavramlar Veri tipi
3 Problem cümlesi, hipotez, değişken tipleri
4 SPSS veri giriş, SPSS programındaki veri sayfası ve değişken sayfasının tanınması
5 Ölçek maddelerinin toplam ve ortalama puanlarının hesaplanması (Compute), ters puanlama yapılması (Recode)
6 Tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma)
7 Normallik; hesaplanması ve yorumlanması
8 ARA SINAV
9 İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkilerin tablo ve grafikler yardımıyla incelenmesi
10 Bağımsız iki grubun karşılaştırılması
11 Bağımlı grupların karşılaştırılması
12 ANOVA
13 Korelasyon analizi
14 Final sınavi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU