DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 342TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ2 + 06. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri, uygulama adımlarını bilen ve bunu eğitim süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir.
Ders İçeriği Toplam Kalitenin Yönetimi’nin (TKY) tanımı ve temel unsurları, tarihsel gelişimi, kalite ve kültür, TKY ile ilgili temel kavramlar, kaliteyi etkileyen etmenler, sporda kalite, TKY’nde planlama, kalite planlama teknikleri, kalite sisteminin kurulması, kalite örgüt yapısı, TKY’nde kontrol, kalite maliyetleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel kalite kavramlarını, kalitenin gelişimi, ilkeleri ve unsurlarını bilir.
2Toplam Kalite Yönetiminin sürekli gelişme amacı doğrultusunda yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanır.
3Organizasyondaki departmanların ve çeşitli kademede yer alanların kalite sorumluluklarının farkında olur.
4Toplam Kalite Yönetimi uygulama adımlarını bilir.
5Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilir.
6ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı uygulama şekli ve kapsamını bilir.
7EFQM Mükemmellik Modeli ve Öz değerlendirme konularını bilir.
8Sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
9Kalite yönetim sistemini rekreasyon ve spor alanında uygular.
10Toplam Kalite Yönetiminin rekreasyon ve spor alanındaki sonuçlarını analiz eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)428
Ödevler155
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)4520
Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil)111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU