DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBR 467BİTİRME PROJESİ I2 + 17. Yarıyıl8,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Spor bilimleri ve rekreasyon alanında bir araştırma problemi ortaya koyabilmek, bu konu hakkında literatür taraması yaparak, hipotezlerini oluşturabilmek, ne tür bir ölçüm aracı ve yöntem kullanacağına karar vererek, bu çalışmayı tez önerisi halinde yazılı olarak hazırlayabilmek ve ders sonucunda hazırladığı tez önerisini akademik bir çalışma şeklinde sunabilmektir.
Ders İçeriği Proje konusunun problemini, araştırma yöntemini, örneklemini belirlemek, kuramsal temeli için literatür taramasını yapmak.
Ders Ön Koşul SBT 339 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Araştırma problemi ortaya koyabilir.
2Proje konusu ile ilgili araştırma süreçlerini oluşturur.
3Proje konusu ile ilgili literatür taraması yapar.
4Proje konusu ile ilgili uygun araştırma yöntemine karar verir.
5Tez önerisini hazırlarken bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden faydalanır.
6Proje önerisi oluşturur.
7Proje önerisini akademik bir çalışma şeklinde sunabilir.
8Bitirme projesini desteklemek amacı ile yaptığı çalışmalarda çağın getirdiği yenilikleri takip eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)21122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)8432
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


221

8,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI
Detay 2020-2021 Güz2ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
Detay 2020-2021 Güz3YELİZ İLGAR DOĞAN
Detay 2020-2021 Güz4SÜLEYMAN GÖNÜLATEŞ
Detay 2020-2021 Güz5HÜSEYİN GÖKÇE
Detay 2020-2021 Güz6ARDA ÖZTÜRK
Detay 2020-2021 Güz7AYDIN İLHAN
Detay 2020-2021 Güz8SİNAN YILDIRIM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBR 467 Dersin Adı:  BİTİRME PROJESİ I
Saat (T+P) : 2 + 1   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI E-Posta :  omballi@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0134,
Amaç : Spor bilimleri ve rekreasyon alanında bir araştırma problemi ortaya koyabilmek, bu konu hakkında literatür taraması yaparak, hipotezlerini oluşturabilmek, ne tür bir ölçüm aracı ve yöntem kullanacağına karar vererek, bu çalışmayı tez önerisi halinde yazılı olarak hazırlayabilmek ve ders sonucunda hazırladığı tez önerisini akademik bir çalışma şeklinde sunabilmektir.
İçerik : Proje konusunun problemini, araştırma yöntemini, örneklemini belirlemek, kuramsal temeli için literatür taramasını yapmak.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tez önerisi hazırlanması hakkında genel bilgi.
2 Tez önerisi hazırlanması hakkında genel bilgi.
3 Literatür taramasının yapılması
4 Literatür taramasının yapılması
5 Probelemin belirlenmesi
6 Metodun belirlenmesi
7 Probleme özgü literatür taraması
8 Probleme özgü literatür taraması
9 Tez önerisinin yazılması
10 Tez önerisinin yazılması
11 Tez önerisi sunumunun hazırlanması
12 Tez önerisi sunumu
13 Tez önerisi sunumu
14 Tez öneri ile ilgili düzeltmelerin yapılması.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Akgül, A. ve Çevik O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri - SPSS'de İşletme Yönetimi Uygulamaları. Yazarın Kendi Yayını. Türkçe
Alpar, R. (2003). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1. 2. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Alpar, R. (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. 3. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Altunışık, R., Coşkun, R. Ve Yıldırım, E. (2003)Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 1. Basım. Sakarya Yayınevi.Türkçe
Arseven, A.D. (2004). Anket Hazırlama (Alan Araştırmaları İçin). Gündüz Eğitim Yayınları. Türkçe
Aziz, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. 4. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma; Yöntemler, Teknikler, İlkeler. 3. Baskı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. Türkçe
Baş, T. (2006). Anket. (4. Baskı). Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Büyüköztürk, Ş. (2002). Deneysel Desenler. 2. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 9. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş., Çokluk Bökeoğlu Ö., Güzeller, C.O. ve Şekercioğlu, G. (2009). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. 1. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 7. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, AnkaraTürkçe
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik; SPSS ve Lirsel Uygulamaları. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.Türkçe
Kuş, E. (2001). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. 2. Basım. Anı Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Punch, .K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi Türkçe
Şencan, H. (2005). Güvenirlik ve Geçerlik. Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, SPSS 12.0 for Windows. Detay Yayıncılık.Türkçe
Yıldırım , A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Basım. Seçkin Yayıncılık. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev30Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU