DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBR 418BİTİRME PROJESİ - II3 + 18. Yarıyıl7

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Spor bilimleri ve rekreasyon alanında Bitirme Projesi I dersinde hazırlamış olduğu tez önerisinin teorik temelini hazırlama ve araştırmanın uygulamasını yapma, verilerin analiz ve değerlendirmesini yapabilme, sonucu ve tartışmasını bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerden faydalanarak yapabilmektir.
Ders İçeriği Proje önerisinin teorik temellerini hazırlama ve araştırmanın uygulamasını yapma, verileri değerlendirme, sonucu tartışma.
Ders Ön Koşul SBT 339 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
ve SBR 467 BİTİRME PROJESİ I
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Belirlenen proje konusu çerçevesinde plan yapar.
2Belirlenen proje konusu çerçevesinde yapmış olduğu literatür taramasını yorumlayarak yazar.
3Belirlenen proje konusu çerçevesinde gerekli ölçümleri yapar ve verileri toplar.
4Belirlenen proje konusu çerçevesinde elde edilen verilerin analizini yapar.
5Belirlenen proje konusu çerçevesinde elde edilen verileri sonuçlarını değerlendirir, tartışır ve yorumlar.
6Belirlenen proje konusu çerçevesinde projeyi tez yazım kurallarına göre yazar.
7Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklere uygun olarak yazılan projeyi sunar ve savunur.
8Bitirme projesini desteklemek amacı ile yaptığı çalışmalarda çağın getirdiği yenilikleri takip eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler3412
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)7214
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)2816
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)8432
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)8324
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


182

7

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI
Detay 2020-2021 Bahar2ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
Detay 2020-2021 Bahar3YELİZ İLGAR DOĞAN
Detay 2020-2021 Bahar4SÜLEYMAN GÖNÜLATEŞ
Detay 2020-2021 Bahar5HÜSEYİN GÖKÇE
Detay 2020-2021 Bahar6ARDA ÖZTÜRK
Detay 2020-2021 Bahar7AYDIN İLHAN
Detay 2020-2021 Bahar8SİNAN YILDIRIM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBR 418 Dersin Adı:  BİTİRME PROJESİ - II
Saat (T+P) : 3 + 1   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI E-Posta :  omballi@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0134,
Amaç : Spor bilimleri ve rekreasyon alanında Bitirme Projesi I dersinde hazırlamış olduğu tez önerisinin teorik temelini hazırlama ve araştırmanın uygulamasını yapma, verilerin analiz ve değerlendirmesini yapabilme, sonucu ve tartışmasını bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerden faydalanarak yapabilmektir.
İçerik : Proje önerisinin teorik temellerini hazırlama ve araştırmanın uygulamasını yapma, verileri değerlendirme, sonucu tartışma.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Projenin uygulanması için hazırlık ve planlama.
2 Girişin yazılması. Veri toplanması.
3 Giriş ve kuramsal temellerin yazılması. Veri toplanması.
4 Kuramsal temellerin yazılması. Veri toplanması.
5 Kuramsal temellerin yazılması. Veri toplanması.
6 Metodun yazılması. Verilerin bilgisayara girilmesi.
7 Verilerin analizi ve bulguların yazılması.
8 Bulguların ve yorumların yazılması.
9 Bulguların ve yorumların yazılması.
10 Sonucun yazılması. Tezin, tez yazım klavuzuna göre formatının düzenlenmesi.
11 Tezin, tez yazım klavuzuna göre formatının düzenlenmesi. Tez sunumunun hazırlanması.
12 Tez sunumunun yazpılması.
13 Tez sunumunun yazpılması.
14 Tez ile ilgili düzeltmelerin yapılması.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Akgül, A. ve Çevik O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri - SPSS'de İşletme Yönetimi Uygulamaları. Yazarın Kendi Yayını. Türkçe
Alpar, R. (2003). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1. 2. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Alpar, R. (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. 3. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Altunışık, R., Coşkun, R. Ve Yıldırım, E. (2003)Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 1. Basım. Sakarya Yayınevi.Türkçe
Arseven, A.D. (2004). Anket Hazırlama (Alan Araştırmaları İçin). Gündüz Eğitim Yayınları. Türkçe
Aziz, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. 4. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma; Yöntemler, Teknikler, İlkeler. 3. Baskı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. Türkçe
Baş, T. (2006). Anket. (4. Baskı). Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Büyüköztürk, Ş. (2002). Deneysel Desenler. 2. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 9. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş., Çokluk Bökeoğlu Ö., Güzeller, C.O. ve Şekercioğlu, G. (2009). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. 1. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 7. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, AnkaraTürkçe
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik; SPSS ve Lirsel Uygulamaları. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.Türkçe
Kuş, E. (2001). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. 2. Basım. Anı Yayıncılık, Ankara. Türkçe
Punch, .K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi Türkçe
Şencan, H. (2005). Güvenirlik ve Geçerlik. Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, SPSS 12.0 for Windows. Detay Yayıncılık.Türkçe
Yıldırım , A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Basım. Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Akgül, A. ve Çevik O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri - SPSS'de İşletme Yönetimi Uygulamaları. Yazarın Kendi Yayını. Türkçe
Alpar, R. (2003). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1. 2. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Alpar, R. (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. 3. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Altunışık, R., Coşkun, R. Ve Yıldırım, E. (2003)Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 1. Basım. Sakarya Yayınevi.Türkçe
Arseven, A.D. (2004). Anket Hazırlama (Alan Araştırmaları İçin). Gündüz Eğitim Yayınları. Türkçe
Aziz, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. 4. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma; Yöntemler, Teknikler, İlkeler. 3. Baskı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. Türkçe
Baş, T. (2006). Anket. (4. Baskı). Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Büyüköztürk, Ş. (2002). Deneysel Desenler. 2. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 9. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş., Çokluk Bökeoğlu Ö., Güzeller, C.O. ve Şekercioğlu, G. (2009). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. 1. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 7. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, AnkaraTürkçe
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik; SPSS ve Lirsel Uygulamaları. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.Türkçe
Kuş, E. (2001). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. 2. Basım. Anı Yayıncılık, Ankara. Türkçe
Punch, .K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi Türkçe
Şencan, H. (2005). Güvenirlik ve Geçerlik. Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, SPSS 12.0 for Windows. Detay Yayıncılık.Türkçe
Yıldırım , A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Basım. Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Akgül, A. ve Çevik O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri - SPSS'de İşletme Yönetimi Uygulamaları. Yazarın Kendi Yayını. Türkçe
Alpar, R. (2003). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1. 2. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Alpar, R. (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. 3. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Altunışık, R., Coşkun, R. Ve Yıldırım, E. (2003)Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 1. Basım. Sakarya Yayınevi.Türkçe
Arseven, A.D. (2004). Anket Hazırlama (Alan Araştırmaları İçin). Gündüz Eğitim Yayınları. Türkçe
Aziz, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. 4. Basım. Nobel Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma; Yöntemler, Teknikler, İlkeler. 3. Baskı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. Türkçe
Baş, T. (2006). Anket. (4. Baskı). Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Büyüköztürk, Ş. (2002). Deneysel Desenler. 2. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 9. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş., Çokluk Bökeoğlu Ö., Güzeller, C.O. ve Şekercioğlu, G. (2009). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. 1. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 7. Basım. Pegem Akademi Yayıncılık, AnkaraTürkçe
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik; SPSS ve Lirsel Uygulamaları. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.Türkçe
Kuş, E. (2001). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. 2. Basım. Anı Yayıncılık, Ankara. Türkçe
Punch, .K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi Türkçe
Şencan, H. (2005). Güvenirlik ve Geçerlik. Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, SPSS 12.0 for Windows. Detay Yayıncılık.Türkçe
Yıldırım , A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Basım. Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Proje Sunum ve Teslim
Ara Sınav40Ara Rapor Sunumu
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU