DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 101SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ2 + 01. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Spor bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek spor bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, sporda bilimsel alanlar (örneğin, spor psikolojisini temelleri, antrenman bilimi, rekreasyon ve sporcu beslenmesi gibi) ilişkilendirilmiş beden eğitimi ve spor uygulamaları, spor bilimlerinin geleceği gibi konuları ele almak
Ders İçeriği Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak gelişen meslek anlayışları ve Spor Bilimlerinin geleceği gibi konuların öğrenimini ve öğretimini kapsamaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Spor bilimleri ile ilgili genel tanımları kavrar.
2Spor bilimlerinin bilimselleşme sürecini kavrar.
3Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimini açıklar.
4Beden eğitimi ve spor felsefesini inceler.
5Sporun diğer bilimsel alanlar (anatomi, fizyoloji, kinesioloji, pedagoji, sosyoloji gibi) ile olan ilişkilerini kavrar.
6İlişkilendirilmiş beden eğitimi uygulamaları ile ilgili görüşlerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
7Spor bilimlerinin geleceği ile ilgili yorumlar yapar.
8Spor ve spor eğitimi alanında yapılan değişim girişimlerini değerlendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11222
Ödevler428
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)199
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11515
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz2ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBT 101 Dersin Adı:  SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI E-Posta :  omballi@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0134,
Amaç : Spor bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek spor bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, sporda bilimsel alanlar (örneğin, spor psikolojisini temelleri, antrenman bilimi, rekreasyon ve sporcu beslenmesi gibi) ilişkilendirilmiş beden eğitimi ve spor uygulamaları, spor bilimlerinin geleceği gibi konuları ele almak
İçerik : Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak gelişen meslek anlayışları ve Spor Bilimlerinin geleceği gibi konuların öğrenimini ve öğretimini kapsamaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin genel tanımı, önemi, yarıyıl içindeki konu dağılımı hakkında genel bilgi. Dinamik bir alan Spor Bilimleri I – İnsan Hareketlerinin Dinamik Yönü
2 Dinamik bir alan Spor Bilimleri II – Yaşam Kalitesi, Fiziksel Aktivitenin Önemi, Beden Eğitimi, Egzersiz Bilimi ve Spor Programlarının Amaç ve Hedefleri
3 Akademik disiplin olarak Egzersiz ve Spor Bilimleri
4 Sporun Tarihsel Gelişimi
5 Beden Eğitimi
6 Motor Davranış (Motor Kontrol, Motor Gelişim ve Beceri Öğrenimi)
7 Spor ve Egzersiz Psikolojisi
8 Spor Sosyolojisi
9 Spor Felsefesi
10 Spor Fizyolojisi ve Spor Sağlık
11 Hareket ve Antrenman ve Spor Biyomekaniği
12 Spor Yönetimi
13 Rekreasyon
14 Egzersiz ve Spor Biliminin Değişen Yüzü ve Kariyer fırsatları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Lumpkin, A. 2008. Introduction to Physical Education Exercise Science, and Sport Studies. Mc Grow Hill, United States. English
Siedentop, D. 2007. Introduction to Physcial Education, Fitness and Sport. Mc Graw Hill, International Edition.English
Mirzeoğlu, N. (Editör). 2011. Spor Bilimlerine Giriş. Spor Yayınevi, Ankara. Türkçe
Kale, R. Ve Erşan, E. 2005. Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş. Nobel Yayınevi, Ankara. Türkçe
Ertan, H. (Editör). 2012. Spor Bilimlerine Giriş. Anadolu Üniversitesi Web Ofset, Eskişekir.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev30Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU