DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 104GELİŞİM PSİKOLOJİSİ2 + 02. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocuk gelişimi hakkındaki temel bilgileri edinme ve bunları günlük yaşamda kullanabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla, döllenme ile başlayan bebeğin yaşamını ergenliğe kadar inceleyeceğiz. Bu derste çocuk gelişimi hakkında farklı kuramlar sunularak bu kuramlar karsılaştırılacak, çocuğun fiziksel, duygusal, bilimsel ve sosyal gelişimi incelenecek ve bu değişkenlere etki eden etmenlerden bahsedilecektir.
Ders İçeriği Geşilim psikolojisinin ilkeleri, tarihi ve teknikleri, Gelişimin biyolojik temelleri, Doğum öncesi gelişim, Fiziksel ve duyusal gelişim, Bilişsel ve dil gelişimi, Cinsiyet gelişimi, Sosyal gelişim, Kişilik gelişimine ilişkin teoriler Ahlak gelişiimi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gelişim psikolojisi ve alt dallarını açıklar.
2Gelişimle ilgili temel kavramları açıklar.
3Gelişimle ilgili temel ilkeleri açıklar.
4Gelişimi etkileyen temel etkenleri açıklar.
5Bedensel ve devinimsel gelişimi bilir.
6Bilişsel gelişimi bilir, Piaget ve bilişsel gelişim kuramını açıklar.
7Dil ve Ahlak gelişimini açıklar.
8Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkileyen faktörleri bilir ve açıklar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)6212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)6212
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4416
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)2510
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar3ARDA ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBT 104 Dersin Adı:  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ARDA ÖZTÜRK E-Posta :  ardao@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0015,
Amaç : Bu dersin amacı çocuk gelişimi hakkındaki temel bilgileri edinme ve bunları günlük yaşamda kullanabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla, döllenme ile başlayan bebeğin yaşamını ergenliğe kadar inceleyeceğiz. Bu derste çocuk gelişimi hakkında farklı kuramlar sunularak bu kuramlar karsılaştırılacak, çocuğun fiziksel, duygusal, bilimsel ve sosyal gelişimi incelenecek ve bu değişkenlere etki eden etmenlerden bahsedilecektir.
İçerik : Geşilim psikolojisinin ilkeleri, tarihi ve teknikleri, Gelişimin biyolojik temelleri, Doğum öncesi gelişim, Fiziksel ve duyusal gelişim, Bilişsel ve dil gelişimi, Cinsiyet gelişimi, Sosyal gelişim, Kişilik gelişimine ilişkin teoriler Ahlak gelişiimi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar
2 Fiziksel Gelişim
3 Fiziksel Gelişim
4 Bilişsel gelişim kuramları - Piaget
5 Bilişsel gelişim kuramları - Bruner
6 Genel tekrar
7 ARA SINAV
8 Bilişsel gelişim kuramları - Vygotsky
9 Ahlak gelişimi Kuramları - Piaget
10 Ahlak gelişimi Kuramları - Kohlberg
11 Kişilik gelişimi kuramları - Freud
12 Kişilik gelişimi kuramları - Erikson
13 Genel tekrar
14 FINAL SINAVI
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU