DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBR 247LİDERLİK VE GRUP DİNAMİĞİ2 + 03. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin lideri olduğu grubu kontrol edebilme ve uygun liderlik modellerini uygulayabilme bilgi, beceri ve deneyiminin kazandırmak.
Ders İçeriği Liderliğin tanımı ve liderlik tipleri, grup ve grup özellikleri, örgüt, örgüt kültürü ve liderin grup üzerindeki etkileri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Grubun insan yaşamı içindeki rol ve önemini kavrar
2Grup içi ve gruplar arası etkileşim kurabilir.
3Liderlik yaklaşımlarını analiz eder.
4Spor, Liderlik ve Grup ilişkisini kurabilir
5Grup dinamiğini sağlayan etkinlikleri bilir ve uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11111
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)21224
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1SİNAN YILDIRIM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBR 247 Dersin Adı:  LİDERLİK VE GRUP DİNAMİĞİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİNAN YILDIRIM E-Posta :  sinanyildirim@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0011,
Amaç : Öğrencilerin lideri olduğu grubu kontrol edebilme ve uygun liderlik modellerini uygulayabilme bilgi, beceri ve deneyiminin kazandırmak.
İçerik : Liderliğin tanımı ve liderlik tipleri, grup ve grup özellikleri, örgüt, örgüt kültürü ve liderin grup üzerindeki etkileri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders tanıtımı, liderlik tanımları, liderin güç kaynakları
2 Lider yönetici farklılıkları, liderlik kuramlarına giriş, özelikler yaklaşımı
3 Birey ve sosyal çevre / Kültür, örgüt kültürü, liderlik kavramları, liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi
4 Ödev 1 teslimi ve sunumu / Davranışsal yaklaşımlar (Ohio State ve Michigan Üniversitesi çalışmaları, Likert’in sistem 4 modeli, Yönetsel ölçek)
5 Durumsal yaklaşımlar (Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli, Yol-Amaç Modeli, Vroom, Yetton ve Jago modeli, Hersey ve Blanchard’ın durumsal liderlik modeli)
6 Liderlik ve öz güven
7 Liderlik, takım olmak ve grup dinamiği
8 Ödev 2 teslimi (ara sınavlar)
9 Liderliğe modern bakış açıları
10 Yıkıcı (Toksik) liderlik
11 Liderlik ve motivasyon
12 Sporda (performans, serbest zaman) liderlik
13 Liderlik ve iletişim ya da Liderlik sohbetleri
14 Final
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Northouse, P., G. (2010). Leadership: Theory and Practice. (5. Bs.). California: Sage Publications Thousand Oaks. English
Can, H. (2008). Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, AnkaraTürkçe
Lussier, R., N. ve Achua, F., C., (2007). Effective Leadership. (3. Bs.). Mason, Ohio:Thomson / SouthWesternEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU