DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 223PSİKOMOTOR GELİŞİM2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Psikomotor gelişim ile ilgili temel kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; büyüme ve psikomotor gelişim evrelerini; psikomotor gelişimle ilgili teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme anlayabilme; temel lokomotor, manipulatif ve dengeleme becerilerini doğru gözlemleyebilme.
Ders İçeriği Motor becilerin gelişimsel yapısı ve yaş seviyelerine göre motor becerilerde meydana gelen yapısal değişimleri kapsamaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Psikomotor gelişim ile ilgili temel kavramları bilir.
2Psikomotor gelişim evrelerini açıklar.
3Alanıyla ilgili becerilerin öğretiminde bireyin içinde bulunduğu psikomotor gelişim evresi özelliklerinin öneminin farkındadır.
4Psikomotor gelişimde bireysel farklılıkların öneminin farkındadır.
5Psikomotor gelişimle ilgili teorik bilgileri uygulamada kullanır.
6Temel lokomotor, manipulatif ve dengeleme becerilerini değerlendirir.
7Bir beceriyi öğretirken psikomotor gelişim alanındaki beceri sınıflandırmasından faydalanır.
8Psikomotor gelişimle ilgili bilgilerini yaşamındaki yeni durumlara uygular.
9Sağlıklı bir psikomotor gelişim için fiziksel aktivite ve sporun öneminin farkındadır.
10Mesleki uygulamalarında psikomotor gelişimi desteklemek amacı ile yaptığı çalışmalarda çağın getirdiği yenilikleri takip eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler6424
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)236
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)2612
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4520
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz2ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBT 223 Dersin Adı:  PSİKOMOTOR GELİŞİM
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI E-Posta :  omballi@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0134,
Amaç : Psikomotor gelişim ile ilgili temel kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; büyüme ve psikomotor gelişim evrelerini; psikomotor gelişimle ilgili teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme anlayabilme; temel lokomotor, manipulatif ve dengeleme becerilerini doğru gözlemleyebilme.
İçerik : Motor becilerin gelişimsel yapısı ve yaş seviyelerine göre motor becerilerde meydana gelen yapısal değişimleri kapsamaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin genel tanımı, önemi, yarıyıl içindeki konu dağılımı hakkında genel bilgi. Temel Bilgiler I - Psikomotor Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar
2 Temel Bilgiler II – Psikomotor Gelişim Bilim Dalı ve Tarihi, İnceleme Yöntemleri ve Yaş Sınıflandırması
3 Hareket Beceri Sınıflandırması
4 Gelişim Kuramları
5 Psikomotor Gelişim Modelleri
6 Fiziksel Büyüme Olgunlaşma ve Gelişme
7 Psikomotor Gelişimi Etkileyen Faktörler
8 Psikomotor Gelişim Dönemleri I (Reflekfsif ve İlkel Hareketler Dönemi)
9 Psikomotor Gelişim Dönemleri II (Temel ve Özelleşmiş Hareketler Dönemi)
10 Fiziksel Gelişim (Motor Ugunluk Yetileri)
11 Algısal Motor Gelişim
12 Temel Hareket Beceri Sınıflandırması
13 Motor Gelişim ve Benlik Karamı
14 Psikomotor Gelişimin Değerlendirilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Aral, N., Kandır, A. ve Yaşar, M.C. 2000c. Okul öncesi eğitim 1. Baskı. Ya-Pa Yayın ve Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., Kaptan Ofset, 159 s. , İstanbul.Türkçe
Atay, M. (2005). Çocukluk döneminde gelişim. Kök Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Cratty 1978. Perceptual and motor develpment in infant and chilren. 2nd ed. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.English
Gabbord, C. P. 1996. Lifelong motor development. Second ed. Brown and Benchmark Publishers, 458 p., USA. English
Gander, J.M. and Gardiner, W.H. 2001. Çocuk ve ergen gelişimi. (Çeviri: B. Onur) 4. baskı. İmge Kitabevi Yayınları, 618 s. Ankara.Türkçe
Hurlock, E.B. 1978. Child development. Altıncı Baskı. McGraw-Hill Book Comp., New York.English
Kluka, Darlene A. (1999) Motor Behavior: From Learning to Performance. Englewood, Colorado: Morton Publishing Company.English
Magill, R. A. 2004. Motor learning: Concepts and applications. 7th ed. McGraw-Hill Co., 400 p., New York. English
Mengütay S. (1997). Okul Önccesi ve İlkokullarda hareket Gelişimi ve Spor. İstanbul.Türkçe
San Bayhan, P. ve Artan, İ. 2004. Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş., Asır Matbaası, 296 s., İstanbul. Türkçe
Santrock J.W. 1989. Life-span development – third edition. Wm.C. Brown Publishers, 627 p., Dubuque, Iowa. English
Sevimay, D. 1986. Okul öncesi çağı çocuklarının motor performanslarının incelenmesi. Bilim uzmanlığı tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Türkçe
Yeşilyaprak, B. 2002. Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Pegem A Yayıncılık, 286 s., Ankara.Türkçe
Gallahue, D.L. and Ozmun, J.G. 2006. Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults. 6th Ed. International Edition, McGraw-Hill Companies, 524 p., New York.English
Gökmen, H., Karagül, T. ve Aşçı, F.H. 1995. Psikomotor gelişim. T.C. Başbakanlık GSGM, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Gökçe Ofset, 95 s., Ankara.Türkçe
Haywood, K.M. and Getchell, N. 2005. Life span motor development. Fourth Edition, Human Kinetics, 326 p., USA.English
Özer, D. ve Özer, K. 2002. Çocuklarda motor gelişim. Geliştirilmiş 2. Baskı. Nobel Yayın Evi, 292 s., Ankara.Türkçe
Payne, V.G. ve Isaacs, L.D. 2005. Human motor development: A life span approach. 5th ed., 497 p., McGraw-Hill. Boston.English
Adams, F.J. 2001. Ergenliği anlamak. (Çeviri B. Onur). İmge Kitabevi Yayınları, 393 s. Ankara.Türkçe
Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. 2000a. Çocuk gelişimi 1. 1. Baskı. Ya-Pa Yayın ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., Kaptan Ofset, 152 s., İstanbul.Türkçe
Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. 2000b. Çocuk gelişimi 2. 1. Baskı. Ya-Pa Yayın ve Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., Kaptan Ofset, 131 s., İstanbul.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev30Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU