DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBR 204EĞİTSEL OYUNLAR1 + 24. Yarıyıl4,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Farklı fiziksel özellik ve yaş gruplarına uygun olarak temel becerilerin kazanılmasına, korumasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecek çeşitli eğitsel oyunların uygulamalarının ve öğretiminin nasıl yapılması gerektiği konularına yer verilir.
Ders İçeriği This course include Definition, history, importance of educational games, effect of child growth, game environment materials, teaching basic skills by games, game selection, using basic concept and skills in the games, games for different age group, evaluation of games individual and group games.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitsel Oyun teorilerini, oyunla ilgili tanım ve sınıflandırmaları bilir.
2Bireyin psikomotor, zihinsel, duyuşsal, psiko-sosyal gelişimi açısından eğitsel oyunun öneminin farkındadır.
3Hareket kavram ve beceri sınıflandırmasını bilir.
4Değişik gruplara uygun eğitsel oyunları uygular.
5Eğitsel oyunları hazırlarken ve uygularken hareket kavram ve beceri sınıflandırmasından faydalanır.
6Uygulama yapacağı grubun özelliklerine uygun yeni eğitsel oyunlar oluşturur.
7Eğitsel oyunlarda eğitsel amaca yönelik değişiklikler yapar.
8Eğitsel bir oyunu değerlendirir.
9Eğitsel oyunun hazırlanmasında ve uygulanmasında bireysel farklılıkların öneminin farkındadır.
10Mesleki uygulamalarında eğitsel oyunları desteklemek amacı ile yaptığı çalışmalarda çağın getirdiği yenilikleri takip eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler3824
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)236
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)2612
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4312
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)3721
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


117

4,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBR 204 Dersin Adı:  EĞİTSEL OYUNLAR
Saat (T+P) : 1 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK E-Posta :  otepekoylu@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0135,
Amaç : Farklı fiziksel özellik ve yaş gruplarına uygun olarak temel becerilerin kazanılmasına, korumasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecek çeşitli eğitsel oyunların uygulamalarının ve öğretiminin nasıl yapılması gerektiği konularına yer verilir.
İçerik : This course include Definition, history, importance of educational games, effect of child growth, game environment materials, teaching basic skills by games, game selection, using basic concept and skills in the games, games for different age group, evaluation of games individual and group games.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin genel tanımı, önemi, yarıyıl içindeki konu dağılımı hakkında genel bilgi.
2 Oyunun tanımı, sınıflandırılması. Oyunun tarihçesi.
3 Oyunun teorileri. Oyunun çocuk gelişimine etkisi; Fiziksel, Sosyal, Psikolojik.
4 Hareket kavram ve beceriler. Hareket kavram ve becerilerin oyun içinde kullanılması.
5 Eğitsel oyunların yapısı, özellikleri,sınıflandırılması.
6 Oyun seçimi ve planlanması. Eğitsel oyunun yönetilmesi.
7 Eğitsel oyunun çeşitlendirilmesi. Eğitsel oyunlarda ödül ve ceza.
8 Rekreatif etkinliklerde eğitsel oyunlar
9 Çocuklarda yaş gruplarına yönelik eğitsel oyunlar.
10 Gençlerde eğitsel oyunlar. Educational games for youth.
11 Yetişkinlerde eğitsel oyunlar.
12 Eğitsel oyunların değerlendirilmesi.
13 Konularına göre final projelerinin uygulanası.
14 Konularına göre final projelerinin uygulanası.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Akandere, M. (2004). Eğitici okul oyunları. Nobel Yayınevi, Ankara.Türkçe
Akandere, M. (2002). Sportif Oyunlara Hazırlayıcı Toplu Eğitsel Oyunlar. Nobel yayınları, Ankara. Türkçe
Aracı,H. (2003). Beden Eğitimi ve Ders Programları. II Kademe. Nobel yayınları, Ankara. Türkçe
Atay, M. (2005). Çocukluk döneminde gelişim. Kök yayıncılık, Ankara.Türkçe
Başaran, M. (1992). Oyunlarla Spora Hazırlık. MEB.Türkçe
Bilir,G., Sevim, Y. (1977). Hentbol için 100 Eğitsel Oyun. Ankara.Türkçe
Bruel, C. (1995). Çocuklar için Top Oyunları. İst: Ya-pa.Türkçe
Bruel, C. (2001). 150 Yeni Oyun. Ank: Karatepe Yay.Türkçe
Cohan, R. (1986). The Dance Workshop, Londra.English
Çamlıyer, H. Ve Çamliyer H. (1998). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Can Ofset Bornova, İzmir.Türkçe
Çoban, B. (2006). Orta Öğretimde ve Üniversitelerde Eğitsel Oyunlar. Ankara: Nobel Basımevi.Türkçe
Çöndü, A. (1999). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Nobel yayınları. Türkçe
Dönmez, N. B. (1992). Oyun Kitabı. İstanbul: Demet Yayıncılık.Türkçe
Elliott, M., Avedon, B., Sutton, S. (1971). The Study Of Games. USA: John Willey & Sons. English
Graziella, P. (1995) Elementery Dance, Köln.Türkçe
Güneş, A. (2004). Okullarda beden eğitimi ve oyun öğretimi. Pegem A Yayıncılık., Ankara.Türkçe
Güven, N.M. (2005). Okul öncesi ve ilköğretimde beden eğitimi. Kök Yayıncılık, 192 s. Ankara.Türkçe
Haris, İ.H. and ,Park, R.J. (1983). Play, Games and Sports in Culturel Contexts. USA: Human Kinetix.English
Hazar, M. (2006). Beden Eğitimi ve Sporda Oyunla Eğitim. Ankara: Tubitay yayıncılık. Türkçe
İnan, M. (2003). 3-9 Yaş çocukları için uygulamalı hareket eğitimi öğretmen el kitabı. Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş., İstanbul. Türkçe
Kale, R. (2003). Okulöncesi dönemde beden eğitimi ve oyun öğretimi, Nobel Yayınevi, Ankara.Türkçe
Kirazcı, S., Mülazımoğlu-Ballı, Ö. (2011). Oyunlarla Spor – 1 Hareket Eğitimi Gönüllü Kitabı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İstanbul. ISBN 978-975-7125-85-3. Türkçe
Kirazoğlu, Z. (2000). Ünitelere Göre Hazırlanmış OyunlarTürkçe
Mengütay, S. (2006). Çocuklarda hareket gelişimi ve spor. Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş., İstanbul.Türkçe
Mosston,M., Asworth, S. (2001). Beden Eğitimi Öğretimi. Bağırgan yayımevi, Ankara. Türkçe
Muratlı, S. (2000). Çocuk ve spor: Antrenman bilimi ışığı altında. Bapırgan Yayınevi, Ankara.Türkçe
Öztürk, A. (2001). Okul öncesi eğitimde oyun. Esin Yayınları, Ankara. Türkçe
Poyraz, H. (1999). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Ank: Anı Yayıncılık.Türkçe
Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş., İstanbul.Türkçe
Topkaya, İ. (2004). Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminin Eğitsel Temelleri, Nobel Yayınevi, Ankara.Türkçe
Uluğ,M. (1999). Niçin oyun? Çocuğun gelişiminde ve çocuğu tanımada oyunun önemi.Türkçe
Gallahue, D.L. & Donnelly F.C. (2003). Developmental Physical education for All Children. 4th Ed. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois. English
Cheatum, B. A. & Hammond, A. A. (2000). Physical Activities for Improving Children’s Learning and Behavior – A Guide to Sensory Motor Development. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois.English
Clements R. L. & Kinzler S. K. (2003). Multicultural Approach to Physical Education, A: Proven Strategies for Middle and High School. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois. English
Cone T. P., Werner, P., Cone, S. & Woods, A. (1998). Interdisciplinary Teaching Through Physical Education. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois. English
Gustafson, M.A., Wolfe, S.K. and King, C.L. (1991) Great Games for Young People. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois.English
Hacker, P., Malmberg, E. and Nance, J. (1996). Gymnastics Fun and Games: 51 Activities for Children. Champaign, Ill.: Human Kinetics Books.English
Hall, J. (2003). Gymnastic Activities for Infants 2nd Ed. London: A & C Black.English
Hart, C. H., Burts, D. C., & Charlesworth, R. (1997). Integrated Curriculum and Developmentally Practice – Birth to Age Eight. State University of New York Press, Albany, New York.English
Hellison, D. (2003). Teaching Responsibility Through Physical Activity. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois. English
Hellison, D. R. and Templin, T. J. (1991) Reflective Approach to Teaching Physical Education. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois.English
Kirchner, G. and Fishburne, G. J. (1997). Yearly Programs, Units And Daily Lesson Plans: Physical Education For Elem School Children A Developmental Approach. 10th Ed. . Human Kinetics Books, Champaign, Illinois. English
Lichtman, B. (1993). Innovative Games. Champaign, Ill.: Human Kinetics Books. English
Landy, J. M. & Burridge K. (1999). Ready-to-Use Fundamental Motor Skills & Movement Activities for Young Children. West Nyack, NY : Center for Applied Research in Education. English
Landy, J. M. & Burridge K. (1999). Ready-to-Use Fine Motor Skills and Handwriting Activities for Young Children. West Nyack, NY : Center for Applied Research in Education.English
Landy, J. M. & Burridge K. (2000). Ready-to-Use Motor Skills and Movement Station Lesson Plans for Young Children. West Nyack, NY : Center for Applied Research in Education.English
Logsdon, B.J., Alleman, L.M., Straits, S. A., Belka, D.E. and Clark, D. (1997). Physical Education Unit Plans for Preschool-Kindergarten: Learning Experiences in Games, Gymnastics, and Dance. Champaign, Ill.: Human Kinetics Books. English
Miller, R. (1996). The Developmentally Appropriate Inclusive Classroom in Early Education. Delmar Publisher, Albany, New York.English
Sanders, S. (2002).Active for Life: Developmentally Appropriate Movement Programs for Young Children. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois.English
Werner, P. H. (1994). Teaching Children Gymnastics. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU