DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 252İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER2 + 04. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin temel amacı, kamusal yaşamda ve vatandaş ilişkilerinde iletişimin rolünü belirlemek ve etkinliğini ortaya koymak, öğrencilerin bir kurum ya da kuruluşun halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl yürütülebileceği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Ders İçeriği İletişimin tanımı, süreçleri, iletişim biçimleri, tarihsel süreçte iletişim yöntemleri, iletişimin bireysel ve toplumsal boyutu, kitle, hedef kitle, simgesel boyutunda reklam ve propagandanın önemi, etkili tanıtımda bu araçların işlevi, kamuoyu oluşturma teknikleri, güzel konuşma ve yazmanın etkileme gücü, bir kurumda halkla ilişkilerin örgütlenme konuları incelenir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Rekreasyon alanında ilgili grupların katılımını sağlayacak iletişim teknikleri öğrenir
2İletişimin ve iletişim araçlarının rolünü değerlendirir
3İletişim süreçlerinin bireyler üzerindeki etkilerini analiz edilebilir
4Yazılı ve sözel iletişim kurabilme yeteneği kazanır
5Halkla ilişkilerin niteliği ve önemini kavrar
6Halkla ilişkilere benzer etkinlikleri bilir ve farklılıklarını öğrenir
7Halkla ilişkiler sürecini ve evrelerini bilir
8Halkla ilişkiler tekniğini öğrenir
9Rekreasyon alanında yapılan organizasyonlarda halkla ilişkiler uygulamalarını kullanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)818
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2510
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBT 252 Dersin Adı:  İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK E-Posta :  otepekoylu@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0017,
Amaç : Dersin temel amacı, kamusal yaşamda ve vatandaş ilişkilerinde iletişimin rolünü belirlemek ve etkinliğini ortaya koymak, öğrencilerin bir kurum ya da kuruluşun halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl yürütülebileceği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
İçerik : İletişimin tanımı, süreçleri, iletişim biçimleri, tarihsel süreçte iletişim yöntemleri, iletişimin bireysel ve toplumsal boyutu, kitle, hedef kitle, simgesel boyutunda reklam ve propagandanın önemi, etkili tanıtımda bu araçların işlevi, kamuoyu oluşturma teknikleri, güzel konuşma ve yazmanın etkileme gücü, bir kurumda halkla ilişkilerin örgütlenme konuları incelenir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İletişime Giriş (Temel Kavramlar)ve İçsel İletişim
2 Bireyler Arası İletişim, İkna Edici İletişim
3 Grup İletişimi,Örgüt İletişimi
4 Sözsüz İletişim,Kitle İletişimi
5 Spor ve İletişim
6 Halkla ilişkilerin tanımı, içeriği, uygulama alanı
7 Halkla ilişkilerin Dünya'da ve Türkiye'de tarihsel gelişimi
8 Kamu ve özel sektörde, Halkla ilişkilerde meslekleşme ve temel ilkeler, halkla ilişkilerde etik.
9 Kurum içi halkla ilişkiler, Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları
10 Halkla ilişkiler yönetim süreci
11 Halkla ilişkilerde planlama ve programlama, stratejik yönetim
12 Halkla ilişkiler programının uygulanması ve değerlendirilmesi
13 Halkla İlişkiler uygulamaları örnek olaylar
14 Halkla İlişkiler uygulamaları örnek olaylar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU