DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 339ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ1 + 25. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Spor bilimlerinde bilimsel bir araştırmanın sistemli ve tutarlı, birbiriyle bağlantılı ve birbirinin tamamlayan süreçler bütünü olduğunu kavrama. Rekreasyon ilkeleri doğrultusunda alanla doğrudan ilgili bir bilimsel proje uygulaması yapıp raporlaştırılabilme.
Ders İçeriği Bilim ve bilim felsefesi üzerinde durulur. Araştırma süreçleri problemi saptama, denence oluşturma, evren, örneklem, belirleme, araştırma deseni oluşturma, veri toplama, toplanan verilerin analizi, bulgular, değerlendirme, sonuca gitme ve raporlaştırma üzerinde durulur.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimsel araştırma sürecindeki basamakları sıralar.
2Bilimsel bir araştırmaya katılmaya isteklidir.
3Bilimse bir araştırmada problem ya da hipotezleri belirler.
4Problem ya da hipotezlere bağlı olarak araştırma yöntemi belirler.
5Araştırma tasarımına göre istatistiksel yöntemleri belirler.
6Bilimsel araştırma projesini raporlaştırır.
7Okuduğu bilimsel araştırmaları eleştirir.
8Yeni bir bilimsel araştırma konusu üretir.
9Bilimsel etiğe bağlıdır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler3412
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)144
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)2510
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz2ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBT 339 Dersin Adı:  ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Saat (T+P) : 1 + 2   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK E-Posta :  otepekoylu@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0135,
Amaç : Spor bilimlerinde bilimsel bir araştırmanın sistemli ve tutarlı, birbiriyle bağlantılı ve birbirinin tamamlayan süreçler bütünü olduğunu kavrama. Rekreasyon ilkeleri doğrultusunda alanla doğrudan ilgili bir bilimsel proje uygulaması yapıp raporlaştırılabilme.
İçerik : Bilim ve bilim felsefesi üzerinde durulur. Araştırma süreçleri problemi saptama, denence oluşturma, evren, örneklem, belirleme, araştırma deseni oluşturma, veri toplama, toplanan verilerin analizi, bulgular, değerlendirme, sonuca gitme ve raporlaştırma üzerinde durulur.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilim ve Araştırmada temel kavramlar, ilke ve yaklaşımlar
2 Araştırma ve türleri
3 Nitel ve nicel araştırma (özellikleri, karşılaştırılması)
4 Araştırma süreç ve teknikleri Problem,Amaç,Önem,Sayıtlı veSınırlılık Makale tanıtımı
5 Araştırma süreç ve teknikleri Yöntem Araştırma modelleri Tarama ve Deneme modelleri, Nicel –Nitel Araştırma örneği
6 Araştırma süreç ve teknikleri Evren ve Örneklem Makale tanıtımı
7 Araştırma süreç ve teknikleri Veriler ve toplanması ,Veri türleri Ölçme-Ölçek-Ölçme aracında bulunması gereken nitelikler
8 Makale ve tez tarama Makale, tez bölümleri
9 Makale tanıtımı Yazışma-Belgesel Tarama APA (American Psychological Association,) yazım kuralları
10 ara sınav
11 Verilerin İşlenmesi,Verilerin Çözümlenmesi Denence ,hipotez test etme Makale tanıtımı
12 Bulgular ve Yorum-Sonuç ve Öneriler
13 Bilimsel yayın ve Araştırma Etiği Araştırma önerisi nasıl yazılır?
14 Sportif alanlarda kullanılan araştırma teknikleri ve Sportif alanlarda uygulama ve değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU