DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBR 351DRAMA1 + 33. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Kişini kendisini ifade edebilmesi, empati kurabilmesi, içinde olduğu grupla bütünleşebilmesi.
Ders İçeriği Drama temel kavramlar,yaratıcılık,dramatizasyon,doğaçlama,rol oynama kendini ifade edebilme empati kurabilme, oyun oynama.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Dramanın tarihçesi ve tanımını öğrenir.
2Grup içindeki bireysel özellikleri tanır ve farklılıkları ayırt eder.
3Dramanın kuramsal boyutu ile atölye çalışmaları arasında ilişki kurar.
4Dramadaki yöntem ve teknikleri uygulama içinde kullanır.
5Dramanın psikolojik boyutunu yorumlar ve empati kurar.
6Dramada uygulanan programın hedef, içerik ve işleniş açısından değerlendirir.
7Drama eğitimi programına ilişkin eleştiriler geliştirir.
8Kendi hazırladığı bir atölye programını uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13113
Ödevler155
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)122
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz3TUNAY ONURSAL
Detay 2020-2021 Güz4TUNAY ONURSAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBR 351 Dersin Adı:  DRAMA
Saat (T+P) : 1 + 3   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TUNAY ONURSAL E-Posta :  tonursal@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri SBF A0014,
Amaç : Kişini kendisini ifade edebilmesi, empati kurabilmesi, içinde olduğu grupla bütünleşebilmesi.
İçerik : Drama temel kavramlar,yaratıcılık,dramatizasyon,doğaçlama,rol oynama kendini ifade edebilme empati kurabilme, oyun oynama.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar
2 Dramanın Yararları:Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri.
3 Dramanın Yararları:Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri.
4 Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Isınma aşaması-hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation) , rol oynama (role play) fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.)
5 Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Isınma aşaması-hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, dramada kullanılan çeşitli teknikler (DoĞaçlama (improvisation) , rol oynama (role play) fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.)
6 Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları
7 Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları
8 Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları
9 Bireysel özellikler ve Bu özelliklerin tanınması/Drama Uygulamaları
10 Bireyler ve Gruplararası iletişim-etkileşim/Drama Uygulamaları
11 Duyu, güven çalışmaları/Drama Uygulamaları
12 Uyum, gözlem çalışmaları/Drama Uygulamaları
13 Oyun, Rol Oynama, Doğaçlama kavramları/Drama Uygulamaları
14 Yaratıcı drama etkinliklerinde kullanılacak araç-gereçler. /Drama Uygulamaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU